Forfatternavn:malin

Inviterer bedrifter innen forsvars- og sikkerhetsindustri til Tyskland

Innovasjon Norge inviterer norske bedrifter til å bli med på næringslivsdelegasjon til München og Hamburg 6. til 8. november. Temaer som dekkes er hydrogen og andre lavkarbonløsninger, grønn skipsfart og forsvars- og sikkerhetsindustri. Næringslivsdelegasjonen skjer i forbindelse med Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit sitt offisielle besøk til Tyskland. Kronprinsen ledsages av næringsminister Jan Christian Vestre, […]

Inviterer bedrifter innen forsvars- og sikkerhetsindustri til Tyskland Read More »

– Den skandinaviske halvøya har en avgjørende geopolitisk rolle

Det sa avtroppende fylkesordfører Tore O. Sandvik i sitt innlegg under Forsvarskonferansen 2023. Han pekte også på at Trøndelag har fått en tyngre forsvarspolitisk rolle. Tema for årets konferanse var nordisk samarbeid i en NATO-ramme. Krigen i Ukraina ble derfor et sentralt tema også i år. – Ukrainsk seier er mulig, men ikke garantert. Det

– Den skandinaviske halvøya har en avgjørende geopolitisk rolle Read More »

Ny flyfaglinje på Fosen skal gi teknikere til F-35

– Jeg håper å se mange flyteknikere fra Fosen i Forsvaret i årene som kommer. Forsvaret trenger flere flyteknikere, ikke minst her i Trøndelag. Når kampflybasen på Ørland er fullt operativ vil 40 prosent av Luftforsvarets flyteknikere være lokalisert i regionen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding fra forsvarsdepartementet.  Forsvarsministeren deltok i

Ny flyfaglinje på Fosen skal gi teknikere til F-35 Read More »

Vis frem din bedrift under Forsvarskonferansen

20. september samles representanter fra Forsvaret, næringslivet, forvaltningen og politikken i Trøndelag for å diskutere og lære mer om beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar. Tittelen for årets konferanse er Nordisk samarbeid i en NATO-ramme. For å komme i posisjon til å levere til Forsvaret eller beredskapssektoren, er det viktig å være synlig. For bedrifter kan det også

Vis frem din bedrift under Forsvarskonferansen Read More »

Ny utgave – Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF)

I den nye utgaven finner du informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2023 – 2030. Med grunnlag i investeringsplanen utgir FD en oversikt over framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) for perioden 2023–2030. Hensikten er å gi industrien tidlig innsikt i fremtidige planlagte investeringer, og med det bidra til å videreutvikle norsk industris

Ny utgave – Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) Read More »

Styrker norsk-svensk forsvarssamarbeid

Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar. Forsvarsklyngen Midsec, som drives av Fremtidens Industri, er sammen med sin svenske partner, innovasjonsselskapet IUC Z-Group, ansvarlig for samarbeidsprosjektet Commsec. En viktig del av prosjektet er å legge til rette for at flere små og mellomstore bedrifter kan levere produkter og tjenester til det norske

Styrker norsk-svensk forsvarssamarbeid Read More »

Din bedrift er hackerens største mål. Gjør du nok for å tette sikkerhetshullene?

En undersøkelse gjennomført av IBM viser at industri- og teknologibedrifter er hackeres fremste mål. Nå skal Fremtidens Industri sjekke status hos egne klyngebedrifter.  Samtidig som mange bedrifter har økt sin bruk av IKT, settes det paradoksalt nok av mindre ressurser til digital sikkerhet. Manglende kompetanse innen digital sikkerhet gjør bedrifter sårbare ovenfor digitale angripere som

Din bedrift er hackerens største mål. Gjør du nok for å tette sikkerhetshullene? Read More »

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager