Våre medlemmer

Våre 34 medlemsbedrifter leverer avansert teknologi, industriprodukter av høy kvalitet og robuste tjenester til forsvarsindustri og sivile virksomheter, nasjonalt og internasjonalt.

Aim Norway

Børstad Transport AS

Clean Marine AS

CNC Produkter AS

Delprodukt AS

Foraas Områdesikring AS

Fosen Tools AS

Fram Web AS

Hell Smartmobility

Idletechs AS

Inphase Solutions AS

Kongsberg

Leiv Sand Transport AS

Maritime Robotics AS

Nammo AS

Noca AS

NORBIT Aptomar AS

NORBIT Group AS

Norsk Coating AS

Ritek AS

Robotics Services AS

Safetec Nordic AS

Secure Practice AS

Servi AS

Sifa AS

Simpro AS

SmartHelp

Trollhetta AS

Ubiq Aerospace AS

Vitec AS

Bli medlem

Som MIDSEC-medlem får din bedrift tilført kunnskap og mulighet for samarbeid som kan åpne dørene for økonomisk vekst og innovasjon. MIDSEC er Midt-Norges største møteplass og utviklingsmiljø innen forsvars- og sikkerhetsindustri, og Norges eneste utviklingsmiljø som har samarbeidsavtale med Forsvarets øverste ledelse.

Contact person:
Bjørn Damhaug
Cluster Manager

Påmelding nyhetsbrev