Bli medlem

Ønsker din bedrift å bli med på utviklingen av verdensledende løsninger for et tryggere samfunn? Som MIDSEC-medlem får bedriften tilført ny kunnskap og muligheter for samarbeid som kan åpne dørene for økonomisk vekst og innovasjon.  

MIDSEC har en betydelig mengde samarbeidsaktører, herunder andre næringsklynger, forsvarsaktører, politiet, FoU- og utdanningsaktører og nasjonale og internasjonale bedrifter.

Vi har relasjoner med store internasjonale aktører som Lockheed Martin (US), Boeing (US), Luke Air Force Base (US), JPO8 (US), Cardiff Aviation (UK), RUAG (CH), SAAB (SE), Hägglunds (SE), og har tilrettelagt besøk fra ThyssenKrupp, Boeing og Lockheed Martin.

Klyngenettverk

MIDSEC er Norges eneste utviklingsmiljø som har samarbeidsavtale med Forsvarets øverste ledelse. Vi gir bedrifter tilgang til store aktører og andre klynger, ny markedsinnsikt, kunnskap om forretningsprosesser og unike muligheter for samarbeid, innovasjon og vekst.

Markedsutvikling

Våre medlemsbedrifter står samlet og styrket i det nasjonale og globale markedet. MIDSEC arbeider med merkevarebygging, FoU, anskaffelser og internasjonalisering for å fremme bedriftenes markedsposisjon.

Innovasjon

Ny teknologi utvikles ofte i små og mellomstore bedrifter. Utvikling av nye tjenester og konseptløsninger som følge av klyngesamarbeid styrker medlemsbedriftene og gir potensiale for økt verdiskapning og lønnsomhet i bedriftene.

Ta kontakt

Ebbe Deraas leder arrangementskomiteen for Forsvarskonferansen. Foto: Lars Bugge Aarset/FI – Fremtidens Industri

Ebbe Deraas

Klyngeleder

Våre medlemmer

MIDSEC sine medlemsbedriftene råder over toppmoderne fasiliteter og utstyr.

Bedriftene leverer blant annet avansert teknologi, industriprodukter av høy kvalitet og robuste tjenester til sivile virksomheter og Forsvaret.

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager