Mid-Norway
Defence and
Security
Cluster

MIDSEC er en midtnorsk næringsklynge
som arbeider for et tryggere samfunn
gjennom bruk av ledende teknologier og
bedre løsninger for forsvar, beredskap og
sikkerhet.

tirsdag

25.

april

ARRANGEMENT

LEVERANS OCH FÖRSVAR

Storlien Högfjällshotell

Våre satsningsområder

Forsvar

Tettere samarbeid mellom bedrifter og forsvarsaktører bidrar til et tryggere samfunn og styrker det norske totalforsvaret. Et økende behov for innovative løsninger innen forsvar og forsvarsindustri, nasjonalt og internasjonalt, skaper muligheter for økonomisk vekst og nye forretningsmodeller i norske bedrifter.

Samfunnssikkerhet

MIDSEC fremmer utvikling og tilpasning av nye og eksisterende teknologier og løsninger som ivaretar den norske samfunnssikkerheten og beredskapsevnen. Våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere utvikler og leverer banebrytende teknologi, produkter og tjenester til norske myndigheter og sivile virksomheter.

Bli medlem

Som MIDSEC-medlem får din bedrift tilført kunnskap og mulighet for samarbeid som kan åpne dørene for økonomisk vekst og innovasjon. MIDSEC er Midt-Norges største møteplass og utviklingsmiljø innen forsvars- og sikkerhetsindustri, og Norges eneste utviklingsmiljø som har samarbeidsavtale med Forsvarets øverste ledelse.

Våre medlemmer

MIDSEC sine 25 medlemsbedriftene råder over toppmoderne fasiliteter og utstyr.

Bedriftene leverer blant annet avansert teknologi, industriprodukter av høy kvalitet og robuste tjenester til sivile virksomheter og Forsvaret.

Contact person:
Bjørn Damhaug
Cluster Manager

Påmelding nyhetsbrev