MIDSEC - Defence and
Security
Cluster

MIDSEC er en norsk næringsklynge
som arbeider for et tryggere samfunn
gjennom bruk av ledende teknologier og
bedre løsninger for forsvar, beredskap og
sikkerhet.

Torsdag

13.

Juni

ARRANGEMENT

Ansatte i FI møter næringslivet i Ørland kommune

Ørland Kysthotell (Kultursalen)

Tirsdag

18.

juni

ARRANGEMENT

Industriens dag

Leksvik

Fredag

6.

September

ARRANGEMENT

Fagdag – Maritimt forsvar og beredskap

NMK, Ålesund

Våre satsningsområder

Forsvar

Tettere samarbeid mellom bedrifter og forsvarsaktører bidrar til et tryggere samfunn og styrker det norske totalforsvaret. Et økende behov for innovative løsninger innen forsvar og forsvarsindustri, nasjonalt og internasjonalt, skaper muligheter for økonomisk vekst og nye forretningsmodeller i norske bedrifter.

Samfunnssikkerhet

MIDSEC fremmer utvikling og tilpasning av nye og eksisterende teknologier og løsninger som ivaretar den norske samfunnssikkerheten og beredskapsevnen. Våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere utvikler og leverer banebrytende teknologi, produkter og tjenester til norske myndigheter og sivile virksomheter.

Bli medlem

Som MIDSEC-medlem får din bedrift tilført kunnskap og mulighet for samarbeid som kan åpne dørene for økonomisk vekst og innovasjon. MIDSEC er Midt-Norges største møteplass og utviklingsmiljø innen forsvars- og sikkerhetsindustri, og Norges eneste utviklingsmiljø som har samarbeidsavtale med Forsvarets øverste ledelse.

Våre medlemmer

MIDSEC sine medlemsbedriftene råder over toppmoderne fasiliteter og utstyr.

Bedriftene leverer blant annet avansert teknologi, industriprodukter av høy kvalitet og robuste tjenester til sivile virksomheter og Forsvaret.

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager