Om MIDSEC

Mid-Norway Defence and Security Cluster (MIDSEC) er en norsk klynge som bidrar til utvikling av forretningsmuligheter innen forsvars- og sikkerhetsindustrien.

MIDSEC sine medlemmer har som målsetning å utnytte verdiskapingspotensialet i et voksende forsvars- og sikkerhetsmarked nasjonalt og internasjonalt gjennom å utvikle teknologier og løsninger som ivaretar samfunnssikkerheten.

Klyngen har, med sine 34 medlemsbedrifter og en rekke andre tilknyttede samarbeidspartnere og fagmiljøer, solid kompetanse innen felt som autonomi, vedlikehold, logistikk, overvåkningssystemer og internasjonalt industrisamarbeid.

Medlemsbedriftene leverer blant annet teknologi, industriprodukter og tjenester til både sivile virksomheter og Forsvaret:

  • Banebrytende løsninger for sikring av miljø, objekter og områder på sjø og land
  • Avanserte autonome systemer og kunstig intelligens (AI)
  • Robust sikkerhet gjennom blant annet fysisk sikring, elektronikk, vedlikeholdssystemer, cybersikkerhet og logistikk
  • Kvalitetsprodukter innen maskinering og mekanikk

Tett samarbeid med Forsvaret og NTNU

Tett samarbeid med blant annet Forsvaret og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) bidrar til nyskapende teknologi som møter fremtidens behov.

MIDSEC er også involvert i den økende aktiviteten på Ørland flystasjon. Ørland er hjemmebase for de norske F-35-kampflyene, og er base for NATOs strategiske overvåkingsfly og 330-skvadronens redningshelikoptre.

Kjernemedlemmer

MIDSEC ledes av en styringsgruppe bestående av kjernemedlemmer. FI (Fremtidens Industri) er administrativt ansvarlig for klyngen. MIDSEC er anerkjent som Arena-klynge i Norwegian Innovation Clusters-programmet. Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge og kjernemedlemmene bidrar med finansiering.

Contact person:
Bjørn Damhaug
Cluster Manager

Påmelding nyhetsbrev