Om MIDSEC

MIDSEC Defence and Security Cluster er en norsk næringsklynge som bidrar til utvikling av forretningsmuligheter innen forsvars- og sikkerhetsindustrien.

MIDSEC sine medlemmer har som mål å utnytte verdiskapingspotensialet i et voksende forsvars- og sikkerhetsmarked nasjonalt og internasjonalt gjennom å utvikle teknologier og løsninger som ivaretar samfunnssikkerheten.

Klyngen har, med sine medlemsbedrifter og en  tilknyttede samarbeidspartnere og fagmiljøer, solid kompetanse innen felt som autonomi, vedlikehold, logistikk, overvåkningssystemer og internasjonalt industrisamarbeid.

Medlemsbedriftene leverer blant annet teknologi, industriprodukter og tjenester til både sivile virksomheter og Forsvaret:

 • Banebrytende løsninger for sikring av miljø, objekter og områder på sjø og land
 • Avanserte autonome systemer og kunstig intelligens (AI)
 • Robust sikkerhet gjennom blant annet fysisk sikring, elektronikk, vedlikeholdssystemer, cybersikkerhet og logistikk
 • Kvalitetsprodukter innen maskinering og mekanikk

Tett samarbeid med Forsvaret og NTNU

Tett samarbeid med blant annet Forsvaret og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) bidrar til nyskapende teknologi som møter fremtidens behov.

MIDSEC er også involvert i den økende aktiviteten på Ørland flystasjon. Ørland er hjemmebase for de norske F-35-kampflyene, og er base for NATOs strategiske overvåkingsfly og 330-skvadronens redningshelikoptre.

Kjernemedlemmer

MIDSEC ledes av en styringsgruppe bestående av kjernemedlemmer. FI (Fremtidens Industri) er administrativt ansvarlig for klyngen. MIDSEC er anerkjent som Arena-klynge i Norwegian Innovation Clusters-programmet. Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge og kjernemedlemmene bidrar med finansiering.

Styringsgruppe

Styringsgruppe MIDSEC Foto Lars Bugge Aarset/FI - Fremtidens Industri
Styringsgruppe for MIDSEC Foto: Lars Bugge Aarset/FI - Fremtidens Industri

MIDSEC sin styringsgruppe består av følgende medlemmer

 • Eirik Hovstein (leder), gründer og nestleder med ansvar for sikkerhet og beredskap i Maritime Robotics AS
 • Bjørn Damhaug, CEO for FI – Fremtidens Industri
 • Ebbe Deraas, prosjektleder for MIDSEC og forsvarskoordinator Trøndelag
 • Erik Dragset, managing director for Inission Løkken AS
 • Ole K. Hovde, daglig leder i Foraas Områdesikring AS
 • Ingrid Schjølberg, dekan på NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
 • Marit Helene Stigen, lufthavndirektør for Værnes flyplass, i Avinor
 • Erik Swendgaard, prosjektleder i SINTEF

Observatører

 • Ola Kolseth Dahlen, Trøndelag fylkeskommune 
 • Stein Ivar Strøm, Innovasjon Norge Trøndelag
 • Ingvill Dalseg, Trøndelag fylkeskommune
 • Statsforvalteren i Trøndelag

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager