COMMSEC workshop

torsdag

21.

september

2023

Kl.

08:00

-

14:00

Scandic Hell, Stjørdal

Arrangør: Fremtidens Industri, IUC-Z Group

Kontaktperson:

Fremtidens Industri og IUC-Z Group inviterer til workshop dagen etter Forsvarskonferansen, der næringslivet får mulighet til å komme med innspill til hvordan man kan øke veksten og innovasjonsevnen til forsvarsindustrien.

COMMSEC – Styrker norsk-svensk forsvars- og sikkerhetsindustri og samarbeid  

Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar. Forsvarsklyngen MIDSEC som drives av Fremtidens Industri, er sammen med sin svenske partner, innovasjonsselskapet IUC Z-Group, ansvarlig for samarbeidsprosjektet COMMSEC.   

En viktig del av prosjektet er å legge til rette for at flere små og mellomstore bedrifter kan levere produkter og tjenester til det norske og svenske forsvaret og forsvarsindustrien. Dette krever samarbeid mellom næringsliv, offentlige myndigheter og nøkkelaktører i forsvaret og i forsvarsindustrien, på tvers av grensen.   

IUC Z-Group skal opprette en svensk forsvarsklynge tilsvarende den norske MIDSEC. Næringsklynger bidrar til å styrke vekst og innovasjonsevne i bedriftene.  

Workshop

Workshopen arrangeres 21. september, dagen etter Forsvarskonferanen, på Scandic Hell.

Prisen for å delta er 700 kroner per person.

Det er også mulig å delta på middag kvelden før, i etterkant av Forsvarskonferansen. Middagen koster 520 kroner per person. Dersom du ønsker å være med på middagen, velger du dette samtidig som du melder deg på workshopen.

Program

08:00 – 08:30: Registrering og velkomst – Linda Hald og Annicka Innervik 

08:30 – 09:00: Oppsummering av Forsvarskonferansen «Nordisk NATO samarbeid»  – Bjørn Damhaug, leder av MIDESC 

09:00 – 09:30: Presentasjon av COMMSEC-prosjektet – Annicka Innervik, Prosjektleder COMMSEC  

09:30 – 09:45: Pause 

09:45 – 11:30: Gruppediskusjoner – Deltakerne deles inn i mindre grupper basert på relevante bransjer eller interesser ut fra påmeldingslisten. Gruppene deler erfaringer, utfordringer og muligheter knyttet til samarbeid. Diskusjonene fokuserer på potensielle samarbeidsområder og hvordan de kan realiseres .

11:30 – 12:30: Lunsj og nettverksmuligheter – Mulighet for deltakerne å bli kjent med hverandre og utveksle kontaktinformasjon 

12:30 – 14:00: Oppsummering og avslutning – En oppsummering av de viktigste funnene fra gruppediskusjonene 

14:00: Avslutning av workshopen 

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager