Din bedrift er hackerens største mål. Gjør du nok for å tette sikkerhetshullene?

En undersøkelse gjennomført av IBM viser at industri- og teknologibedrifter er hackeres fremste mål. Nå skal Fremtidens Industri sjekke status hos egne klyngebedrifter. 

Samtidig som mange bedrifter har økt sin bruk av IKT, settes det paradoksalt nok av mindre ressurser til digital sikkerhet. Manglende kompetanse innen digital sikkerhet gjør bedrifter sårbare ovenfor digitale angripere som ønsker å skaffe seg attraktiv forretning sensitiv informasjon, forklarer sikkerhetsrådgiver Aida Angell fra FI.  

Hun leder arbeidet med spørreundersøkelsen som skal avdekke kunnskapsnivå og områder for tiltak innen digital sikkerhet hos små og mellomstore bedriftene som er tilknyttet klyngene Ocean Autonomy Cluster, RENERGY, MIDSEC, NCE Aquatech Cluster, og Agritech Cluster.   

Formålet med undersøkelsen er å legge grunnlag for et hovedprosjekt som skal gå tettere på bedriftene og bidra til at bedriftene i målgruppen selv utvikler gode sikkerhetsstrategier og tiltak for sin bedrift, gjennomføre forenklede sårbarhetsanalyser, og etablere og utvikle en god sikkerhetskultur blant de ansatte.  

Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på denne undersøkelsen. Spørsmålene vil gi bedre bevissthet omkring egen sikkerhetskultur. Og så er det svært viktig for meg å understreke at all informasjon behandles konfidensielt og vil kun brukes til statistiske formål, sier Angell.  

I tillegg vil det arrangeres workshops og møteplasser om digital sikkerhet. Mer informasjon kommer. 

Webinar og spørreundersøkelse

Undersøkelsen tar ca. 10 minutter og kan besvares av alle.  

Spørreundersøkelsen finner du her. 

I tillegg arrangeres det et webinar hvor det blir en gjennomgang av prosjektet, og mulighet for å stille spørsmål.

Det skjer 6. juni, 09:00 – 09:40.

Meld deg på her. 

Dersom du ikke har mulighet til å delta på webinaret, men fortsatt har spørsmål om forprosjektet, eller digital sikkerhet, ta kontakt med Aida Angell: [email protected] 

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager