Styrker norsk-svensk forsvarssamarbeid

EU-rådgiver i Fremtidens Industri, Linda Hald, fortalte om mulighetene som ligger i EU.

Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar. Forsvarsklyngen Midsec, som drives av Fremtidens Industri, er sammen med sin svenske partner, innovasjonsselskapet IUC Z-Group, ansvarlig for samarbeidsprosjektet Commsec.

En viktig del av prosjektet er å legge til rette for at flere små og mellomstore bedrifter kan levere produkter og tjenester til det norske og svenske forsvaret og forsvarsindustrien. Dette krever samarbeid mellom næringsliv, offentlige myndigheter og nøkkelaktører i forsvaret og i forsvarsindustrien, på tvers av grensen.

IUC Z-Group skal opprette en svensk forsvarsklynge tilsvarende den norske Midsec. Næringsklynger bidrar til å styrke vekst og innovasjonsevne i bedriftene.

Målet er både økt verdiskaping og innovasjonskraft i bedriftene i regionen, og styrket forsvarsevne i en strategisk viktig region.

– En slik utvidelse av forsvarsindustrien vil bidra til å styrke og utvide totalforsvaret. Kompetanse og ressurser lokalt vil fungere som et forlenget heimevern, sier prosjektleder Linda Cathrine Hald.

Det er særlig bedrifter som driver med teknologiutvikling og produksjonsbedrifter innen maskinering, metallproduksjon, elektronikk og systembygging i tillegg til transport- og logistikkselskaper som er nærmest til å delta i denne nye satsingen på tvers av grensen.  Det er også av interesse å inkludere cybersikkerhet samt mat- og forsyningssikkerhet som et felles satsningsområde for klyngene i årene fremover.

– Dette vil kunne gi både det norske Forsvaret og den svenske Forsvarsmakten tilgang til moderne teknologi, produksjonskapasitet og kompetanse som vil være betydningsfull for forsvarsevnen og styrke den regionale beredskapen, påpeker Hald.

Forsvarssatsingen er et offentlig-privat samarbeid innenfor Interreg-programmet Nordens grønne belte.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager