oktober 3, 2023

– Den skandinaviske halvøya har en avgjørende geopolitisk rolle

Det sa avtroppende fylkesordfører Tore O. Sandvik i sitt innlegg under Forsvarskonferansen 2023. Han pekte også på at Trøndelag har fått en tyngre forsvarspolitisk rolle.

Tema for årets konferanse var nordisk samarbeid i en NATO-ramme. Krigen i Ukraina ble derfor et sentralt tema også i år.

– Ukrainsk seier er mulig, men ikke garantert.

Det sa Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt – FFI.

– Nå er det større usikkerhet enn noen gang før. En ukrainsk seier er eneste måten å få fred. Jeg ser ikke for meg at en russisk seier vil føre til fred, sa Bukkvoll.

Deretter skisserte han tre mulige scenarier for Russland, som kommer fra russiske analytikere.

– Det første scenariet er at Russland bli enda mer autoritært, og dermed et nytt Nord-Korea. Det andre scenariet er at krigen viser at Putin har bommet, og at man får en tilbakefallseffekt. Et slikt Russland kan kanskje Vesten forholde seg til. Det tredje scenariet er kaos internt i den russiske ledelsen. Det vil igjen føre til en kontinuerlig elitekamp i landet. Dersom dette skjer, blir Russland veldig ustabilt og et vanskelig land å forholde seg til for oss.

– Det siste scenariet tror jeg er en reel mulighet, la Bukkvoll til.

Krigen i Ukraina har derfor store konsekvenser for sikkerheten i Norge og Norden.

– Russland er gjennom denne krigen betydelig svekket, både når det gjelder personell og materiell. Derfor er det vanskelig å se for seg en landbasert invasjon i nord i et fem til ti-års perspektiv, sa Bukkvoll.

Utvidelsen av NATO er også svært viktig for Norge.

– Finsk og svensk NATO-medlemskap er en revolusjon for oss i Norge. Nå er ikke våre allierte lenger langt unna, de er rett i nærheten – og det vet Russland, sa Bukkvoll.

– Dette gir oss et pusterom, men vi må samtidig planlegge for at fremtidens Russland har en anti-vestlig holdning, la han til.

Norge viktig med tanke på forsyningslinjer

Til stede på konferansen var også Peter Holmquist og Ine Eriksen Søreide, som begge har vært Forsvarsministere i henholdsvis Sverige og Norge.

– Vi har sammen en geopolitisk oppgave i Norden. Med både Sverige og Finland inn i NATO, kan vi gjøre relevant og felles planlegging på vegne av hele Norden, sa Holmquist.

Han pekte også på at Norden har til sammen rundt 250 stridsfly.

– Dette er en stor styrke, og spørsmålet blir hvordan vi skal samordne oss. Vi må optimalisere våre styrker for å forsvare hverandre, sa Holmquist.

I denne samordningen vil Norge få en sentral rolle, sa Ine Eriksen Søreide i sitt innlegg.

– Jeg er enig med Holmquist i viktigheten av felles forsvarsplaner i Norden, men også Norden i et NATO-perspektiv. Det som skjer i Østersjøen, har stor betydning for nordområdene, sa Søreide.

– Vi i Norge har ikke bare ansvar for oss selv, men også for forsyning til våre allierte. Mye vil komme til Norge først, og mye av det vil komme på kjøl. Det betyr at vi må tenke helt annerledes på beredskap og logistikk. Forsvar og samferdselsplaner må samordnes, sa Søreide.

Industri og forsvar

Selv om Forsvaret i Norge, Sverige og Finland skal samarbeide i større grad framover, må hvert land hver for seg ha evne til å forsvare seg selv.

– Vi skal integrere oss, ikke spesialisere oss. Alle lans skal ha satsing innen maritim, land, luft, cyber, rom og totalforsvar, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

I sitt innlegg var han tydelig på at jobben med å modernisere totalforsvaret, må fortsette. Her trakk han fram industrien.

– Det viktigste er industriens evne til å levere, uten at prisene skyter i været, sa Kristoffersen.

Etterspørsel og tilgjengelighet

I sine innlegg var både NAMMO og BAE Systems Hägglunds tydelige på at etterspørselen nå er høyrere enn leveringsevnen.

– «Just in time» og «just enough» holder ikke lenger. Nå opplever vi at det er «just to little og just to late», sa Thomas Andersen fra NAMMO.

NAMMO spår nå en markant oppgang i produksjonen.

– Men dersom det skal produseres for beredskap, trenger Nammo risikoavlastning. Bygging av beredskap er ikke lønnsomt for Nammo. Men er jo lurt i militær kontekst, sa Andersen.

På spørsmål fra konferansier Snorre Valen om hvilke politiske debatter Andresen mener bør tas, svarte Andresen:

– Vi vil ha mer diskusjon rundt og fokus på hvordan vi organiserer beredskapen i dette landet. Beredskapsdebatten må tas bredt.

– Vi vil dere alt vel!

Maritime Robotics (MR) er leverandør til Forsvaret, både i Norge og andre land. COO i MR, Erik Hovstein, var i sitt innlegg tydelig på at det norske Forsvarets innkjøpsrutiner har forbedringspotensial.

– Vi har sett flere eksempler på at Forsvaret holder norske leverandører på alerten i årevis, for så å kjøpe produkter fra utenlandske leverandører, sa Hovstein.

Han benyttet derfor anledningen til å komme med råd til forsvaret.

– Løsningen på dette har dere selv beskrevet. Det gjelder å gå fra ord til handling, sa Hovstein og refererte til FFIs 10 bud.

– Teknologi utvikles best i nærhet av teknologien. Teknologiutviklingen i Forsvaret bør etablere seg i, eller i umiddelbar nærhet til teknologihovedstaden. Og på samme måte som man lytter til erfarne fjellfolk, bør man lytte til kunnskapsrike teknologer og teknologiselskaper. Vi vil dere alt vel, avsluttet Hovstein.

Neste års dato er klar

Med nesten 400 deltagere, slo årets konferanse den desidert største i konferansens historie. På grunn av stor pågang ble konferansen fulltegnet flere uker i forveien. For å sikre at så mange som mulig får deltatt på neste års konferanse, er det åpnet for påmelding allerede nå. Forsvarskonferansen 2024 blir arrangert 19. september på Scandic Hell.

Meld deg på Forsvarskonferansen 2024 her.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager