Ukategorisert

Ny flyfaglinje på Fosen skal gi teknikere til F-35

– Jeg håper å se mange flyteknikere fra Fosen i Forsvaret i årene som kommer. Forsvaret trenger flere flyteknikere, ikke minst her i Trøndelag. Når kampflybasen på Ørland er fullt operativ vil 40 prosent av Luftforsvarets flyteknikere være lokalisert i regionen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding fra forsvarsdepartementet.  Forsvarsministeren deltok i …

Ny flyfaglinje på Fosen skal gi teknikere til F-35 Les mer »

Vis frem din bedrift under Forsvarskonferansen

20. september samles representanter fra Forsvaret, næringslivet, forvaltningen og politikken i Trøndelag for å diskutere og lære mer om beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar. Tittelen for årets konferanse er Nordisk samarbeid i en NATO-ramme. For å komme i posisjon til å levere til Forsvaret eller beredskapssektoren, er det viktig å være synlig. For bedrifter kan det også …

Vis frem din bedrift under Forsvarskonferansen Les mer »

Ny utgave – Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF)

I den nye utgaven finner du informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2023 – 2030. Med grunnlag i investeringsplanen utgir FD en oversikt over framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) for perioden 2023–2030. Hensikten er å gi industrien tidlig innsikt i fremtidige planlagte investeringer, og med det bidra til å videreutvikle norsk industris …

Ny utgave – Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) Les mer »

Styrker norsk-svensk forsvarssamarbeid

Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar. Forsvarsklyngen Midsec, som drives av Fremtidens Industri, er sammen med sin svenske partner, innovasjonsselskapet IUC Z-Group, ansvarlig for samarbeidsprosjektet Commsec. En viktig del av prosjektet er å legge til rette for at flere små og mellomstore bedrifter kan levere produkter og tjenester til det norske …

Styrker norsk-svensk forsvarssamarbeid Les mer »

Din bedrift er hackerens største mål. Gjør du nok for å tette sikkerhetshullene?

En undersøkelse gjennomført av IBM viser at industri- og teknologibedrifter er hackeres fremste mål. Nå skal Fremtidens Industri sjekke status hos egne klyngebedrifter.  Samtidig som mange bedrifter har økt sin bruk av IKT, settes det paradoksalt nok av mindre ressurser til digital sikkerhet. Manglende kompetanse innen digital sikkerhet gjør bedrifter sårbare ovenfor digitale angripere som …

Din bedrift er hackerens største mål. Gjør du nok for å tette sikkerhetshullene? Les mer »

Invitasjon til næringslivsdelegasjon til Danmark

Innovasjon Norge inviterer norske bedrifter til å delta på næringslivsdelegasjonen til København og Aarhus 15-16. juni innenfor temaene grønn omstilling, helse og forsvar. Som en del av DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonjas offisielle besøk til Danmark 15. og 16. juni 2023 lager vi en møteplass for norsk og dansk næringsliv. Temaene for konferansene vil …

Invitasjon til næringslivsdelegasjon til Danmark Les mer »

Leter etter bedrifter med relevant teknologi for det amerikanske forsvarsmarkedet

Hacking 4 Allies (H4A) er et innovasjonsprogram rettet mot oppstartsselskaper, små og mellomstore bedrifter og andre ikke-etablerte forsvarsindustriaktører. Intensjonen er å øke norsk og alliert forsvarsevne. Programmet tilrettelegger for at utvalgte aktører kobles mot relevante operative problemstillinger, av interesse for et større alliert marked. H4A bygger videre på erfaringene til selskaper som har lykkes med …

Leter etter bedrifter med relevant teknologi for det amerikanske forsvarsmarkedet Les mer »

Contact person:
Bjørn Damhaug
Cluster Manager

Påmelding nyhetsbrev