Ny flyfaglinje på Fosen skal gi teknikere til F-35

Forsvarsdepartementet har bidratt med et F-16 til den nye flyfaglinja. Her sammen med rektor Therese Mossige Eidsaune, leder i hovedutvalget Utdanning, Kari Anita Furunes og flystasjonssjef på Ørlandet Martin Tesli fra Forsvaret. Foto: Ingrid Dåsnes, FD

– Jeg håper å se mange flyteknikere fra Fosen i Forsvaret i årene som kommer. Forsvaret trenger flere flyteknikere, ikke minst her i Trøndelag. Når kampflybasen på Ørland er fullt operativ vil 40 prosent av Luftforsvarets flyteknikere være lokalisert i regionen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding fra forsvarsdepartementet.

 Forsvarsministeren deltok i slutten av august på markeringen av byggestart for den nye flyfaglinja. Det er en sivil utdanning, og de første elevene er allerede i gang med utdanning. 

– Regjeringen er opptatt av at forsvarssektoren skal benytte sivil utdanning på områder der det er mulig. Lokale utdanningsmuligheter der Forsvaret har sine baser er viktig for å rekruttere lokal ungdom, sier Gram.

Forsvarssektoren bidrar med et F-16 jagerfly og et DA-20 fly som undervisningsmateriell til flyfaglinjen. I tillegg har Forsvarsdepartementet bevilget 15 millioner kroner til innkjøp av undervisningsmateriell. 

– Vi må skape samarbeidsløsninger på tvers av samfunnet for å sikre god nasjonal beredskap. Flyteknisk kompetanse er et eksempel på kompetanse som trengs for å ivareta samfunnskritiske funksjoner på både militær og sivil side, sier Gram.

 Forsvarsministeren deltok tirsdag på markeringen av byggestart for den nye flyfaglinja. Det er en sivil utdanning, og de første elevene er allerede i gang med utdanning. 

– Regjeringen er opptatt av at forsvarssektoren skal benytte sivil utdanning på områder der det er mulig. Lokale utdanningsmuligheter der Forsvaret har sine baser er viktig for å rekruttere lokal ungdom, sier Gram.

Forsvarssektoren bidrar med et F-16 jagerfly og et DA-20 fly som undervisningsmateriell til flyfaglinjen. I tillegg har Forsvarsdepartementet bevilget 15 millioner kroner til innkjøp av undervisningsmateriell. 

– Vi må skape samarbeidsløsninger på tvers av samfunnet for å sikre god nasjonal beredskap. Flyteknisk kompetanse er et eksempel på kompetanse som trengs for å ivareta samfunnskritiske funksjoner på både militær og sivil side, sier Gram.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager