– Midt-Norges strategiske betydning har økt

Krigen i Ukraina, beredskap og betydningen av totalforsvaret ble de gjennomgående temaene under Forsvarskonferansen 2022. Midt-Norges rolle i disse perspektivene ble påpekt av flere. Over 200 representanter fra næringslivet, politikken, Forsvaret og virkemiddelapparatet var samlet da Forsvarskonferansen 2022 ble arrangert 22. september i Trondheim. Krigen i Ukraina ble naturlig nok et viktig tema under konferansen. […]

– Midt-Norges strategiske betydning har økt Read More »