april 28, 2022

Hacking 4 Allies har åpnet for søknader

Innovasjon Norge, FFI, BMNT og NADIC søker bedrifter til innovasjonsprogrammet Hacking 4 Allies (H4A) 2022/23.

Hacking 4 Allies (H4A) er et innovasjonsprogram. Det henvender seg spesielt til oppstartsselskaper, små og mellomstore bedrifter (SMBer), og andre ikke-etablerte forsvarsindustriaktører. Intensjonen er å øke norsk og alliert forsvarsevne.

Programmet tilrettelegger for at utvalgte aktører kobles mot relevante operative problemstillinger, av interesse for et større alliert marked. H4A bygger videre på erfaringene til selskaper som har lykkes med å komme inn på markedet i USA.

Fristen for å send inn søknad er 15. mai. Mer informasjon om H4A finner du hos Innovasjon Norge eller hos FFI.

Les om UBIQ Aerospace sin erfaring med å delta i H4A her

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager