Var nølende – nå er de glede de tok sjansen på Hacking 4 Allies

Skjermdump fra UBIQ Aerospaces Youtube-video.

Fra november 2019 til februar 2020 deltok selskapet UBIQ Aerospace i innovasjonsprogrammet Hacking 4 Allies (H4A). – Uten H4A er jeg usikker på om selskapet hadde vært her i dag.

Det sier daglig leder og en av grunnleggerne av UBIQ Aerospace, Kim Sørensen.

Selskapet bygger isbeskyttelsesløsninger som forbedrer kapasiteten til UAS- og AAM-fly for å muliggjøre operasjoner i ugunstige værforhold.

– Første gang jeg hørte om H4A var på et seminar i Oslo, sier Sørensen.

H4A er et innovasjonsprogram i regi av Innovasjon Norge og Forsvarets forskningsinstitutt. Programmet er for oppstartsselskaper, små og mellomstore bedrifter, og andre ikke-etablerte forsvarsindustriaktører. Programmet er bygget på en amerikansk modell for å identifisere, veilede og støtte teknologibedrifter med relevans for og ambisjoner innen forsvarssektoren.

Programmet legger til rette for at utvalgte aktører kobles mot relevante operative problemstillinger, av interesse for et større alliert marked. H4A bygger videre på erfaringene til selskaper som har lykkes med å komme inn på markedet i USA.

Målet er at disse aktørene skal bli levedyktige selskaper.

Intens prosess

Kim Sørensen er en av gründerne bak UBIQ Aerospace.

Da Sørensen og UBIQ Aerospace fikk spørsmål om de ville være med i innovasjonsprogrammet, var de først skeptiske.
– Ja, vi var skeptiske i begynnelsen. Vi lurte litt på hva dette var for noe. Men etter hvert tenkte vi at vi kunne prøve, og kanskje lære noe av det, forteller Sørensen.

Den avgjørelsen har de ikke angret på.

Gjennom H4A ble de satt i kontakt med det amerikanske selskapet BMNT, og ble invitert til dem i Silicon Valley. BMNT tilbyr strategiske konsulenttjenester for å hjelpe sine kunder med å løse problemer i oppstartsfasen. Hos BMNT ble de satt i kontakt med Steve Weinstein, som blant annet underviser i entreprenørskap ved U.C Berkeley og Stanford.

– I USA ble vi møtt av et intenst opplegg hvor vi skulle gjennom mange prosesser. Formålet var å lære hvordan vi måtte tenke og jobbe for å levere vårt produkt til forsvaret, forteller Sørensen.

Gjennom undervisningen ble de tvunget til å se nøye på blant annet hvordan de fremstiller selskapet og sine produkter, og hvordan tankegangen påvirker resultatene.

– Det var veldig interessant å lære Weinsteins metoder innen entreprenørskap, forteller Sørensen.
Men det å ha Weinstein som mentor, var ikke en dans på roser.

– Når noen av hans kaliber går løs på det man lager og hvordan vi fremstiller det, finner de alltid noe som ikke er bra nok og noe som må endres. For oss var det en bratt læringskurve.

– Før H4A trodde vi at vi hadde en god beskrivelse av den verdi vi leverer. Hos BMNT lærte vi at i stedet for å vise kundene det vi leverer, må vi vise verdien av det vi leverer, fra kundens perspektiv, legger Sørensen til.

Før og etter

– Etter H4A har vi fått en helt ny måte å drive start-up. Vi kan egentlig si at det er et «før og etter», forteller Sørensen.

Han forteller at de nå sitter igjen med en helt ny tankegang.

– For oss handler det om at komme ut av bygningen og interagere med våre kunder, forstå hva de sliter med og på bakgrunn av det skape produkter som bringer verdi for dem, forklarer Sørensen.

Han forteller også at han har lært viktigheten av å ha ambisiøse mål.

– For oss handler det om å jakte det vi ønsker. Vi forsøker å legge lista høyt. Det er ikke alltid vi når hele veien, men vi tror vi kommer lenger enn hvis våre mål hadde vært mindre ambisiøse. sier Sørensen.
– Hvor tror du UBIQ Aerospace hadde vært i dag dersom dere ikke hadde deltatt i H4A?
– Vi hadde hatt færre ansatte, vært lengre unna kundeprosjekter og mindre ambisiøse med UBIQ sin fremtid. Det spørs også om vi hadde vært i live – det er jeg ikke sikker på at vi hadde vært, sier Sørensen.

– Dørene åpner seg ikke selv

I tillegg til alt de lærte ved BMNT, fikk UBIQ Aerospace et nytt og større nettverk gjennom deltakelsen i H4A. Men det har ikke kommet av seg selv. Sørensen anbefaler andre å delta i innovasjonsprogrammet, men bare om de er villige til å legge ned den innsatsen som kreves.

– Å være med krever både energi og ressurser. Du må også være i stand til- og villig til å ta i bruk de verktøyene og metodene man lærer. Om du ikke er villig til å bruke tid og ressurser på å faktisk bruke verktøyene i ettertid, vil du få lite ut av programmet.

Sørensen mener det også er sunt å få et innblikk i hvordan oppstartsselskaper drives andre plasser i verden.

– Vi skandinaver kan nok lære en del av amerikanere om å drive start-ups. Jeg tror en hybrid mellom den dristige amerikanske start-up-kulturen, og den mer forsiktige skandinaviske kulturen, kunne utløse enda mer av det spennende potensiale som finnes i det norske start-up-miljøet.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager