Ritek AS utvider produksjons- og montasjekapasiteten

Slik vil det nye bygget se ut innvendig.

I tillegg til den økte kapasiteten, skal de nå ansette flere og doble arealet på Rinnleire.

Bakgrunnen for dette er økt oppdragsmengde og positive utsikter for årene framover.

Forberedelsene for det nye verkstedbygget ble igangsatt i midten av juni og det vil stå ferdig våren 2022. Det nye bygget vil koste rundt 55 millioner kroner, og vil gi Ritek 2300 kvadratmeter nytt produksjonslokale. Det nye bygget gjør virksomheten klar for allerede kontraktfestede oppdrag, samt at det gir grunnlag for ytterligere vekst i et marked under utvikling.

– Disse kontraktene vil gi arbeid for flere år framover for Ritek, og vi ser også et stort potensial for nye prosjekter i de kommende årene, sier Bjarne Nermo, styreleder i Ritek As.

– Hovedfokus vil fortsette å være i forsvarssegment hvor vi forventer flere prosjekter i områder der Ritek vil posisjonere seg for å bli en del av, legger han til.

For sivile og militære kunder

Ritek AS jobber nå med å produsere 20 CV90-kampstøttevogner for Forsvaret
på vegne av BAE Systems Hägglunds i Sverige. I tillegg har de inngått en avtale med Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft i Tyskland, hvor de skal bistå i leveringen av 44 kampstøttevogner av typene ACSV G5 og M577 til det norske Forsvaret.

Den nye bygningen vil ha en utforming og infrastruktur som gjør det mulig å montere og vedlikeholde
tyngre biler helt opp til vektklassen til en moderne kampvogn. Bygningen er
utstyrt med kraner og verkstedutstyr for de mest komplekse oppgavene. De nye lokalene
utfyller Ritek som et fullverdig industribedrift for produksjon, overflatebehandling,
montering og integrering av kjøretøyer, tyngre maskiner og mekaniske installasjoner for sivile og
militære kunder.

Mer komplekse oppgaver

– Økt volum på oppdrag, nye produksjonsanlegg og fremtidige muligheter gir grunnlag for å rekruttere nye medarbeidere med økt kompetanse hos Ritek.

Det sier administrerende direktør Hilmar Olsen.

– Vårt mål er både styrket volumkapasitet og økt evne til å påta oss mer komplekse oppgaver på vegne av våre kunder, sier Olsen.

Den nye bygningen vil ha en fleksibel design som gjør det mulig å implementere nye produksjonsmetoder og teknologi. I løpet av 2021 vil Ritek, sammen med SINTEF i Trondheim, gjennomføre en studie for å optimalisere organisering og utnyttelse av de totale ressursene som de vil ha tilgjengelig når det nye anlegget står ferdig.

Det nye bygget vil være på rundt 2300 kvadratmeter.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager