Ny avtale for Ritek AS

Ritek AS er medlem av MIDSEC. Foto: MacLein Foto & Design.

Ritek inngikk nylig i en avtale med FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH. De skal bistå i leveringen av 44 kampstøttevogner av typene ACSV G5 og M577 til det norske Forsvaret.

Ritek vil motta ferdig sveiste tomme skrog fra Tyskland, slik at montering og integrering av utstyr vil foregå på Rinnleiret. Ritek vil starte arbeidet i 2022, og det er forventet at mellom 30 og 40 årsverk vil gå med til dette prosjektet.

Prototypen av ACSV har nylig blitt testet på Rena, med svært gode resultater.  De første kampstøttevognene blir produsert i Flensburg på senhøsten i år, før montering av de gjenværende kjøretøyene blir utført hos Ritek i Levanger.

– Vi er veldig glade for at vi nå har inngått en avtale med FFG. Denne kontrakten sikrer arbeidsplasser i regionen, og styrker Riteks rolle og posisjon i det norske forsvarsmarkedet. I tillegg er dette med på å styrke Ritek som forsvarsentrepenør. Vi ser fram til å samarbeide med FFG, sier Morten Minssaas, prosjektleder i Ritek.

– FFG er stolt av å være en av samarbeidspartnerne til det norske Forsvaret. Vi er også glade for at vi har funnet en pålitelig samarbeidspartner i Ritek, sier Helge Carstensen i FFG.

Ritek vil følge prosessen i Tyskland som en del av opplæringen, før produksjonen fortsetter i Levanger.

Testing og levering av komplette kampstøttevogner til Forsvaret vil foregå i samarbeid med FFG.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager