Velkommen til årssamling i MIDSEC!

Onsdag

2.-3.

november

2022

Kl.

11:00

-

Selbu Hotell & Gjestegård

Arrangør: MIDSEC

Kontaktperson:

Under Forsvarskonferansen 2022 pekte flere innledere på at Midt-Norges strategiske betydning har økt. Hvilke muligheter ligger i denne endringen? Bli med til Selbu og MIDSECs årssamling 2. – 3. november. I løpet av disse to dagene vil vi sette fokus på MIDSECs kjerneområder innen forsvar og samfunnssikkerhet.

Program

Onsdag 2. november:

11:00 – 12:00: Bedriftsbesøk hos Sifa AS

12:15 – 13:30: Registrering og lunsj

13:30 – 15:00:

 • Velkommen og introduksjon – Eirik Hovstein, MIDSEC styringsgruppeleder, Oddbjørn Eriksen, seniorrådgiver Fremtidens Industri/MIDSEC.
 • Norbits eventyrlige reise gjennom 15 år Per Jørgen Weisethaunet, CEO Norbit Group
 • Utviklingen av verktøy og containerløsninger i tett samarbeid med naboene på innsiden av gjerdet – Erik Uthus, daglig leder Fosen Tools

15:00 – 15:30: Kaffepause

15:30 – 17:00:

 • Sintef – EDF: Erfaring med konsortiumdannelse og etablering av prosjekt. Politikk og forretningsutvikling – posisjonering av SMB-er i et europeisk landskap – Lene Lad Johansen, senior forretningsutvikler Sintef Digital
 • Luftforsvarets base på Ørland – beredskap og aktivitet med næringsliv – Oberst Martin Tesli, sjef 132 luftving, Ørland
 • Beredskap – mat og forsyningssikkerhet – krav til kommuner og forventninger fra samfunnet – Ida Stuberg, ordfører i Inderøy kommune, medlem i Totalforsvarskommisjonen og styreleder i Oi! Trøndersk mat og drikke

19:00: Middag

Torsdag 3. november

08:30 – 10:00:

 • Beredskap – mat og forsyningssikkerhet – distribusjonsnettverkenes rolle nasjonalt, regionalt og lokalt – Harald A. Kalvøy, leder for sikkerhet, beredskap og personvern i Rema 1000 Norge AS, leder i Rådet for matberedskap, Nærings- og Fiskeridepartementet
 • Safetecs arbeid og erfaringer med ROS-analyser – metode for kartlegging av risiko og sårbarhet i regionale risikovurderinger – Øystein Skogvang, senior sikkerhetsrådgiver i Safetec
 • Risiko og sårbarhetsanalyse på fylkes- og kommunenivå – Henning Irvung, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag

10:00 – 10:30: Kaffepause

10:30 – 12:00:

 • Erfaring som leverandør til norsk og internasjonal forsvarsindustri – samarbeid lokalt gjennom 10 år i MIDSEC – Erik Dragset, daglig leder Inssion Løkken AS, Eirik Hovstein, COO Maritime Robotics
 • Total Defence Group – forsvarsklyngen Innlandet – organisasjonsmodell og arbeidsform inn mot Forsvarsmarkedet – Haakon Faanes, daglig leder Total Defence Group AS
 • Status MIDSEC – veien videre, inkludert årsmøte – Bjørn Damhaug, klyngeleder

12:00 – 13:00: Lunsj

Programmet oppdateres fortløpende, og det kan komme endringer/flere innledere.

Pris

Medlemmer: 3000,- kroner – inkluderer overnatting, lunsj begge dager, og middag onsdag.

Ikke-medlemmer: 4000,- kroner – inkluderer overnatting, lunsj begge dager, og middag onsdag.

Deltakelse uten overnatting: 1500,- kroner – inkluderer lunsj begge dager, og middag onsdag.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å invitere med seg en samarbeidspartner til årssamlingen.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager