Leter etter bedrifter med relevant teknologi for det amerikanske forsvarsmarkedet

Hacking 4 Allies (H4A) er et innovasjonsprogram rettet mot oppstartsselskaper, små og mellomstore bedrifter og andre ikke-etablerte forsvarsindustriaktører. Intensjonen er å øke norsk og alliert forsvarsevne.

Programmet tilrettelegger for at utvalgte aktører kobles mot relevante operative problemstillinger, av interesse for et større alliert marked. H4A bygger videre på erfaringene til selskaper som har lykkes med å komme inn på markedet i USA.

Programmet er ikke begrenset til spesifikke teknologiområder, og vi ønsker søknader fra alle bedrifter som mener de har noe av relevans for et større alliert forsvarsmarked.

Du kan delta på Ask-me-Anything-nettmøte 11. mai. Det er helt uforpliktende:
– Ask me Anything klokken 16.00 torsdag 11. mai
For å eksemplifisere hva som kan være relevant, så vet vi at våre allierte i USA har vist interesse for blant annet disse områdene:

Sensor og edge: Har bedriften din teknologier eller løsninger innenfor områder som sensorteknologi og edge-prosessering? Forsvaret er interessert i løsninger og teknologier som sikter mot blant annet sensorer og edge-prosessering, for bruk både på og over land og vann.

Sensor og edge: Har bedriften din teknologier eller løsninger innenfor områder som sensorteknologi og edge-prosessering? Forsvaret er interessert i løsninger og teknologier som sikter mot blant annet sensorer og edge-prosessering, for bruk både på og over land og vann.

Autonomi og navigasjon: Autonom beslutningsstøtte er et interessant felt for Forsvaret. Spesielt gjelder dette ubemannede farkoster, og ruteplanlegging i kombinasjon med oppdragsplanlegging. Det samme gjelder navigasjonssystemer for mindre farkoster som skal brukes i utfordrende operasjoner og under harde klimatiske forhold.

I fjorårets runde deltok åtte bedrifter og FFI er nå på jakt etter åtte nye. Interessert?  Her kan du lese mer om H4A.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager