mai 3, 2023

Forsvarskommisjonen ber om økte budsjetter og mer samarbeid med det sivile

Forsvarskomisjonen av 2021. Forsvarskomisjonens leder Knut Storberget overtleverer rapporten til Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

30 millioner mer i forsvarsbudsjett, ekstraordinære bevilgninger over ti år på rundt 40 millioner, og mer samarbeid med næringslivet og industrien. Det var bare noen av forslagene i Forsvarskommisjonens rapport.

Det var kommisjonens leder, Knut Storberget som 3. mai overleverte rapporten til forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Norge kan ikke forsvare seg alene, eller bare med militære virkemidler. Sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret må styrkes. Det militære er helt avhengig av det sivile og næringsliv, sa Storberget da rapporten ble presentert.

Kommisjonens leder pekte flere ganger på forsvarets avhengighet av et godt sivilt samarbeid. I rapporten står det blant annet:

«Sikkerhetsindustrien og forsvarsindustrien er en viktig del av totalforsvaret og blir enda viktigere fremover. Den teknologiske utviklingen går raskt, og denne må omsettes til operativ nytte gjennom nytt eller oppdatert materiell fra industrien. Dette skal skje i en verden der verdikjeder, kompetanse og teknologi skal beskyttes«.

«For å fortsette utviklingen og gi gode bidrag til forsvarsevnen må norsk industri henge med på den teknologiske utviklingen og samarbeide om internasjonale standarder. Industriens kompetanse og innovasjonsevne må utnyttes bedre. Trekantmodellen bør videreutvikles for hurtigere innovasjon og for å revitalisere og forsterke samspillet mellom partene. En videre satsing på modellen må ikke gå på bekostning av Forsvarets evne til å teste og anskaffe produkter fra mindre og uavhengige aktører«.

Hele forsvarskommisjonens rapport finner du her.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager