Forsvarsanalysen 2023

– Trusselen mot Norge er vesentlig endret, sa FFIs forskningsdirektør Espen Skjelland under presentasjonen av Forsvarsanalysen 2023.

Analysen ble lagt fram 21. mars, og inneholder en rekke tiltak og anbefalinger. De faller under disse åtte punktene:

1: Sikre økonomisk bærekraft

2. Øke operativ evne

3. Sikre tilgang på personell og kompetanse

4. Integrere klima og miljø i styring og planlegging av forsvarssektoren

5. Sikre gjennomføringsevne i langtidsplanen

6. Utnytte mulighetene som ny teknologi medfører

7. Forbedre kapasiteten innenfor virkemidler under terskelen for væpnet konflikt

8. Øke evnen til å utnytte frivillige bidrag

Last ned Forsvarsanalysen 2023 via FFIs hjemmeside. Der finner du også opptak av FFI-frokosten hvor rapporten ble presentert.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager