Forsvaret kjøper 54 nye stridsvogner

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram på pressekonferansen i Rena leir 3. februar 2023. Foto: Asgeir Spange Brekke / Forsvarsdepartementet.

Stridsvognene er av typen Leopard 2 fra tyske Krauss-Maffei Wegmann. Det er også lagt inn en mulighet for kjøp av ytterligere 18 vogner.

Det fortalte statsministeren og forsvarsministeren under en pressekonferanse fredag 3. februar.

De første nye stridsvognene ventes levert i 2026.

– Nye stridsvogner har stor betydning for Forsvaret og er en betydelig styrking av Hæren. I dagens sikkerhetssituasjon blir tett forsvarssamarbeid i Europa stadig viktigere. Med kjøp av tyske stridsvogner sikrer vi at Norge har samme type stridsvogner som våre nordiske naboer og nære allierte. Vi knytter også tettere sikkerhetspolitiske bånd til Tyskland, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Å sikre vår alles trygghet gjennom en god nasjonal beredskap er en av de viktigste oppgavene vi som politiske ledere har. Regjeringen prioriterer forsvar og beredskap. Å sikre Norge nye stridsvogner er en viktig del av dette beredskapsarbeidet. Denne investeringen øker vår kampkraft på land, og vil være en betydelig styrking av den norske Hæren. En slik avtale gir også store muligheter for norsk forsvarsindustri og norske arbeidsplasser gjennom industrisamarbeid, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Dagens stridsvogner ble kjøpt brukt i  2001 og er klare for utskifting.

Hæren har vurdert to gode kandidater, og testene viser at begge er meget gode, moderne stridsvogner som oppfyller alle kravene som er satt til en ny og moderne stridsvognskapasitet. Øvrige viktige faktorer ved dette stridsvognvalget er også vurdert, som industrielle forhold, bilaterale samarbeidsforhold, logistiske- og etterforsyningsmessige forhold. Basert på en helhetsvurdering av alle disse forholdene har regjeringen kommet til at det tyske alternativet med Leopard 2 er det beste for Norge.

– Stridsvogner er Hærens hovedkampsystem både i Norge og hos våre viktigste allierte. Stridsvogner er også helt sentralt for å oppfylle våre forpliktelser i NATO. Gjennom å oppgradere vårt eget forsvar med moderne utstyr, bidrar vi til å gjøre NATO sterkere, noe som er svært viktig i dagens alvorlige sikkerhetspolitiske situasjon. Vi har svært dyktig personell som opererer dagens stridsvogner, og vi er glade for å kunne annonsere at vi nå har valgt å kjøpe nye moderne stridsvogner, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Tyskland er et av våre hovedsamarbeidsland på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området. Et anskaffelses- og industrielt samarbeid med Tyskland bygger videre på og forsterker et allerede etablert strategisk materiell- og industrisamarbeid, sier forsvarsministeren.

Regjeringen ønsker i første rekke å kjøpe 54 stridsvogner, men åpner for å kunne anskaffe ytterligere 18 vogner. Det planlegges med innfasing av vognene i tidsrommet 2026-2031. Anskaffelsen er innenfor kostnadsrammen på 19,7 milliarder kroner som er satt av Stortinget. Kostnadsrammen dekker mer enn selve kjøpet av stridsvognene. Forhandlet pris er kommersielt fortrolig informasjon.

– Vi arbeider også med en ytterligere satsing på andre kapasiteter for landmakten som for eksempel langtrekkende presisjonsild. Hva som gir best operativ evne skal forsvarssjefen først gjøre vurderinger av i sitt fagmilitære råd som legges frem våren 2023, sier forsvarsministeren.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager