september 12, 2022

Seminar om det europeiske forsvarsfondet

21. september inviterer Forsvarsdepartementet, i samarbeid med FSi, virksomheter som er interessert i å delta i fondets neste arbeidsprogram til seminar på Majorstuen.

Er din bedrift MIDSEC-medlem og ønsker å delta på seminaret? Ta kontakt med Oddbjørn Eriksen eller Linda Hald – dette for at vi lettere kan identifisere hvilke bedrifter som ønsker informasjon om denne typen utlysning: [email protected] / [email protected].

Neste søknadsrunde i EDF har frist i slutten av november. I den forbindelse arrangerer vi et seminar for bedrifter som har ambisjoner om å delta i arbeidsprogrammet for 2022. Arbeidsprogrammet for 2022 har en ramme på 924 millioner euro og søknadsfristen er satt til 24. november 2022. EU-kommisjonen har utarbeidet et faktaark om innholdet i arbeidsprogrammet for 2022.

Tildelingene av midler til FOU-prosjekter i det Europeiske forsvarsfondet (EDF) i arbeidsprogrammet for 2021 er nå offentliggjort ga svært god uttelling for Norge.  Ca. 500 millioner kroner tilfaller norske virksomheter som deltar i til sammen 16 konsortier. Les mer om utfallet av EDF for 2021 her.

Program og påmelding til seminaret finner du her.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager