Norge blir med i NATOs innovasjonsfond

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram møter norsk presse før NATO toppmøte starter 29 juni i Madrid. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

Norge har undertegnet en tiltredelseserklæringen til NATOs innovasjonsfond. Fondet skal investere i nye teknologier som kunstig intelligens, autonome systemer og stordata.

Det skriver forsvarsdepartementet i en pressemelding.

– Dette er en viktig del av NATOs satsing  på teknologi og innovasjon. Fondet skal investere i teknologier som vil kunne være avgjørende i fremtidens militære operasjoner. Tettere samarbeid mellom allierte vil styrke utviklingen av morgendagens forsvar, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Fondet er planlagt med en total størrelse på 1 milliard euro over 15 år fra 2023. Den norske andelen vil være om lag 400 millioner kroner.

– Vår deltakelse legger til rette for at fondet kan bli en viktig investeringskilde for norsk høyteknologisk næringsliv. Vi har mye unik teknologisk kompetanse i Norge og jeg har stor tro på at norsk næringsliv vil hevde seg, sier Gram.

Tilslutning til fondet er frivillig. Norsk tilslutning er gitt med forbehold om Stortingets samtykke, som vil innhentes i samband med statsbudsjettet for 2023.

Følgende land har sluttet seg til:

Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Estland, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Tyrkia og Storbritannia.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager