juni 27, 2022

Nå kan du melde deg på Forsvarskonferansen

Bli med på Forsvarskonferansen 22. september.

Forsvarskonferansen er mer dagsaktuell enn noen gang. Krigen i Ukraina tvinger oss til å ta stilling til hva slags robusthet vi trenger i samfunnet vårt. Hva innebærer det for beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar? Og hvordan skal samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet ellers være? Hvordan skal næringslivet på en bedre måte understøtte og ivareta Forsvarets operative behov? Årets konferanse har til hensikt å belyse disse spørsmålene på en grundig måte.

Elisabeth Gifstad Michelsen – Generalmajor og Sjef for Heimevernet, og Kjell Inge Bjerga – direktør ved Institutt for Forsvarsstudier, er blant innlederne som allerede står på programmet.

 • Tid og sted: 22. september | 08:30 – 16:00 | Clarion Brattøra i Trondheim
 • Pris: 1100 kroner. I tillegg får de 50 første påmeldte studentene gratis adgang.
 • Påmeldingen er bindene.

Vis fram din bedrift

For å komme i posisjon til å levere til Forsvaret eller beredskapssektoren, er det viktig å være synlig. For bedrifter kan det også være en fordel å samarbeide for å få en sterkere posisjon opp mot Forsvaret. For å bidra til økt synlighet, og bedre kjennskap til relevante bedrifter, tilbyr vi standplass under årets konferanse. Under Forsvarskonferansen får din bedrift mulighet til å vise seg fram for et svært relevant publikum, og stifte bekjentskap med andre bedrifter som jobber opp mot forsvars- og sikkerhetssektoren.

Les mer om standplass under Forsvarskonferansen her.

Program

08.30 – 09.25: Registrering

 • Registrering, møte de ulike bedrifter som står på stand, kaffe.

09.25 – 10.35: Tema: Sikkerhetspolitikk

 • Åpning av konferansen ved Tore O. Sandvik.
 • Sikkerhetspolitisk orientering fra Kjell Inge Bjerga, direktør for Institutt for Forsvarsstudier.
 • Innlegg fra Marit Arnstad, Stortingets Utenriks- og Forsvarskomite.

10.40 – 11.40: Tema: Lokal beredskap

 • Innlegg fra Ingunn Moholt, Fagdirektør for totalforsvar i DSB.
 • Innlegg fra Frank Jenssen, Statsforvalter i Trøndelag.
 • Panelsamtale.

11.40 – 12.30: Lunch

 • Her er det også anledning til å besøke utstillerne.

12.30 – 13.00: Oppvisning med F-35 og HV-12

 • Oppvisning med både F-35 fra 132 Luftving og soldater og utstyr fra Innsatsstyrke Rype i Trøndelag Heimevernsdistrikt-12.

13.15 – 14.00: Tema: Forsvarets behov

 • Innlegg fra generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet.
 • Innlegg fra oberst Bjørn Gaute Herlyng, sjef Hærens skole for taktikk og operasjoner.
 • Panelsamtale.

14.00 – 14.30: Pause

 • Pause, kaffe og møt utstillerne.

14.30 – 15.30: Tema: Næringslivets rolle

 • Innlegg fra Frank Stølan, Senior Vice President business development, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).
 • Innlegg fra Atle Sægrov, CTO Radionor Communications.
 • Innlegg fra Jonny Otterlei, teknisk direktør i Forsvarsmateriell
 • Panelsamtale.

15.30 – 15.50: Refleksjon rundt dagen

 • Karl Erik Haug, NTNU
 • Berit Rian, administrerende direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 • Bjørn Damhaug, CEO i Fremtidens Industri – FI

15.55: Avslutning

Programmet oppdateres fortløpende, og det kan komme endringer.

Møteleder for konferansen er John Arne Moenkonsernsjef i TA Media AS.

Publikum kan gjennom konferansen stille spørsmål via SLIDO.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager