mars 18, 2022

– Når noe skjer, gjelder det å være forberedt

FramWebs varslingstjenester hjelper bedrifter og kommuner over hele landet. De siste årene har mange kjent på hvor viktig det er å nå ut til mange på kort tid.

En vei er stengt, forurenset drikkevann eller varsling om sykdom. Dette er bare tre av mange scenarier hvor kommuner eller bedrifter har behov for å nå ut til mange på kort tid. Det er akkurat dette FramWeb AS har utviklet varslingstjenester for.

FramWeb som selskap ble etablert i forbindelse med Giardia-utbruddet i Bergen i 2004, hvor innbyggerne ble syke av drikkevannet. Da trengte kommunen en løsning for å varsle mange på en gang.

Det forteller Atle Oliver Johansen, salgssjef i FramWeb.

Siden den gang har det gått en vei for selskapet, og de leverer i dag flere typer varslingstjenester.

Varsel der du bor eller der du er

En av tjenestene FramWeb tilbyr er Varsling24.

– Dette er en digital plattform for alle etater. Med denne løsningen kan en varsle alle innbyggere på adresser innenfor et geografisk område via SMS, e-post eller talemelding. Dette er en tjeneste som bruker offentlige registre for å nå folk, og har derfor en treffprosent på over 98 prosent, sier Johansen.

– Med Varsling24 blir for eksempel en kommune i stand til å varsle akkurat de det gjelder i løpet av kort tid, legger han til.

En annen løsning FramWeb tilbyr, er lokasjonsvarsling.

– Gjennom denne løsningen får alle som befinner seg i et geografisk område, eller er på vei inn i et geografisk område, varsling på SMS. Dette systemet varsler personer uavhengig av bosted og nasjonalitet, sier Johansen.

I tillegg tilbyr FramWeb GroupAlert og TeamAlert for blant annet massekommunikasjon til definerte grupper, som for eksempel egne ansatte eller kunder.

– Får bedriften din et dataangrep er det ikke så lurt å sende en e-post til ansatte med beskjed om å ikke åpne PCen. Da er det en mye bedre løsning å bruke en varslingstjeneste som sender en SMS, sier Johansen.

Beredskap og krisekommunikasjon

FramWeb`s varslingstjeneste brukes til beredskap og krisekommunikasjon.

– Selv om bruken av Lokasjonsvarsling er regulert, ser vi at en rekke bedrifter i industrien og offentlige aktører, daglig har aktivitet som gjør det relevant, nødvendig og tillatt med system for krisekommunikasjon hvor man kobler seg opp mot teleleverandørenes basestasjoner.

– Dette er tjenester som befolkningen forventer er på plass, men det er fortsatt en lang vei å gå før virkeligheten er helt slik. Uansett så er Fram Web klare til å sette opp Lokasjonsvarsling for alt fra hjørnestensbedrifter til rådhus over hele Norge. Teknologi, kapasitet og robusthet er etablert, sier Johansen.

Salgssjefen er også tydelig på hva FramWeb ikke holder på med.

– Vi er ikke en markedsføringskanal. Vi holder på med beredskap og krisekommunikasjon, sier Johansen.

En oppvekker for beredskaps-Norge

Siden oppstarten i 2003 har FramWeb vokst seg til en bedrift med 13 ansatte og med agenter i Sverige og Danmark. Selskapet har nesten 700 kunder i privat og offentlig sektor, og de har kontorer i Bergen, Trondheim og Oslo. Med så mange kunder skulle man tro at kommuner og bedrifter var godt forberedt da koronapandemien var et faktum. Slik var det imidlertid ikke.

– Beredskaps-Norge fikk seg en oppvekker i mars 2020. Det var mange som hadde en varslingstjeneste, men få kunne å bruke den. I den første tiden etter koronautbruddet brukte vi derfor mye tid på opplæring, både av nye og eksisterende kunder, forteller Johansen.

– Men læringskurven til våre kunder var bratt, og nå har mange blitt veldig dyktige på dette med varsling. Beredskapen for varsling er på et helt annet nivå nå, legger Johansen til.

Vi er ikke utsolgt

FramWeb er en av MIDSECs medlemmer. De ser ingen grunn til å forandre på akkurat det.

Hvilke planer og ambisjoner har dere for FramWeb?

– Vi har mange kunder, men vi er ikke utsolgt i det offentlige Norge. Samtidig har flere av medlemsbedriftene i MIDSEC aktivitet som i høyeste grad kan og bør nyttiggjøre seg våre varslingsløsninger. I tiden som kommer skal flere få vite at vi finnes. I tillegg er vi inne i en utenlandssatsing med kontor i Göteborg og København, sier Johansen.

Hvorfor ville dere bli medlem av MIDSEC?

– Knytningen mot Forsvaret er spennende for oss. I tillegg er MIDSEC en inngang til å være med i et felleskap, og bidra til en felles løsning. Vi kan hjelpe de andre bedriftene i klynga med internkommunikasjon, og de andre medlemmene kan hjelpe oss. Har vi for eksempel behov for kommunikasjon via radioteknologi, kan vi spørre klyngemedlem Radionor, sier Johansen.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager