RAYVN operasjonaliserer beredskapsplanene dine

RAYVN gir kundene mulighet til å varsle forhåndsdefinerte personer via telefonoppringning, SMS, e-post eller app.

– Med RAVYN får du i løpet av sekunder gitt viktig og kritisk informasjon til de som trenger det, når de trenger det.

Det sier Lars Terje Rotabakk, custumer sucess manager i RAYVN.

Selskapet har utviklet en beredskapsløsning som gjør det enklere og raskere for kundene å sette i verk beredskapsplanene i en krisesituasjon.

– Beredskapsplaner er noe alle skal ha. Dersom disse beredskapsplanene blir stående på hylla, spørs det hvor godt forberedt man er når man en dag får bruk for dem, sier Rotabakk.

Skreddersydd løsning

Rayvn. Photo by Eivind Senneset.

Gjennom sitt produkt, som også heter RAYVN, operasjonaliserer de kundenes beredskapsplaner.

– I stedet for at du bruker 30 minutter på å ringe alle de du må varsle i en krisesituasjon, kan vår løsning gjøre den samme jobben for deg. Forskjellen er at det tar vår løsning ett minutt å gjøre den samme jobben, sier Rotabakk.

RAYVN gir kundene mulighet til å varsle forhåndsdefinerte personer via telefonoppringning, SMS, e-post eller app. Hvor disse personene befinner seg rent geografisk, har ingenting å si.

– Vi skreddersyr hvilken informasjon som går ut til hvem i en krisesituasjon. På den måten sørger vi for at ulike personer i en organisasjon får den informasjonen som er relevant for dem, sier Rotabakk.

RAYVN passer også for bedrifter i alle størrelser.

– I vår løsning er det stor fleksibilitet i både omfang og brukermønster. Vi kan tilrettelegge for en bedrift med to ansatte, til en global aktør som har 200 ansatte i flere land. Vi klarer å dimensjonere for alle disse.

I løpet av de siste årene har også flere fått øynene opp for cyberangrep.

– Dersom et firma blir offer for et cyberangrep, er det spesielt lurt å ha RAYVN som beredskapsløsning. Når deres systemer blir angrepet og er nede, er vårt system fortsatt oppe og fungerer. Det er veldig verdifullt for kunden når angrepet er en realitet, sier Rotabakk.

Hva RAVYN kan brukes til, er egentlig opp til kunden.

– RAYVNN kan brukes ved alle situasjoner som er et avvik fra normal drift. Det kan for eksempel være ved brann, mann over bord, eller varsle om forsinkelser i flytrafikken.

I tillegg til ren varsling, er disse tjenestene innebygd i RAYVN:

  • Rollebaserte sjekklister slik at alle vet hva de skal gjøre i en situasjon.
  • Maler for møter som gjør at teamene kan gå gjennom alle opplysninger som er relevante for hendelsen.
  • Logg feed der all informasjon kan legges inn og deles med teamet.
  • App for smarttelefon som gjør at du kan ta med deg oppsettet ditt ut i felt.
  • Samarbeid med andre utenfor egen organisasjon via RAYVNs samvirkemodul.
  • Håndtering og logging av kontakt med pårørende.

Kunder i Europa og USA

Foto: RAYVN.

RAYVN har rettet seg spesielt inn mot bransjer som shipping og energi, men har alt fra kommuner til skiheiser på kundelista.

– I dag har vi rundt 130 kunder, og de aller fleste befinner seg i Europa og USA. I markedet retter vi oss mot de som allerede har et forhold til beredskap, sier Rotabakk.

RAYVN har i dag kontor i Bergen og i Montana i USA.

– Vi har et eget kontor i USA fordi blant annet har et par veldig store kunder der. Den største kunden vår der er et selskap i California med 600 brukere.

Planen på sikt er å utvide med flere kontorer i Europa.

– Vi ser at det er et enormt marked der ute, som ingen har tatt. Vi skal erobre stadig større deler av markedet. Vi har ambisjoner om å bli verdensledende i løpet av de neste tre årene. Vi har tanker om at vi skal få det til. Vi ser på oss selv som mer intuitive og lettere å bruke, enn konkurrentene sine løsninger. Det er vårt største konkurransefortrinn, sier Rotabakk.

Evaluering av krisesituasjoner

Å lære av kriser er også et viktig poeng med RAYVN.

– For oss er læring i nøkkelpunkt, og derfor er muligheten til gjennomgang og evaluering i ettertid en viktig del av løsningen vår.

Derfor kan brukerne av RAYVN, etter at de har fått kontroll på krisesituasjonen, laste ned en rapport.

– I rapporten kan man se hvem som gjorde hva, og til hvilken tid det ble gjort. Ved å gå gjennom denne rapporten får man muligheten til å forbedre beredskapsplanene, sier Rotabakk.

Rotabakk tror mange bedrifter og privatpersoner i dag har en litt annen forståelse av beredskap, enn det de hadde for to år siden.

– Covid19 har ført til at alle må forholde seg til beredskap. Pandemien har vist oss at det finnes scenarier der vi alle må ta stilling til ting, og den har vist oss at det kan skje ting som er utenfor vår kontroll, sier Rotabakk.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager