januar 24, 2022

Forsvaret kan være din neste kunde

Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret

Den 17. og 18. februar inviterer Forsvarets forskningsinstitutt et utvalg norske små og mellomstore industriaktører og oppstartselskaper til nettmøte. De stiller et enkelt spørsmål: Hva kan dere tilby oss?

FFI er på jakt etter å høre om ny teknologi som kan hjelpe Forsvaret.

– Derfor vil vi gjerne ha mer innsikt i potensialet hos små og mellomstore industriaktører og gründermiljøer i Norge, skriver FFI på sin hjemmeside.

Tett på problemene

FFI arbeider tett med det de kaller problemeiere i Forsvaret. Problemeiere kan blant annet være fagmiljøer som teknologien er relevant for. De formidler sine behov til FFI, og FFI ser etter løsninger for dem. Noen av løsningene kan være dine. Nå kan du få sjansen til å presentere dem på FFIs nettmøte i februar. 

To trinn inn

FFI velger ut deltakerne i to trinn: Første trinn er åpen påmelding for alle interesserte med frist 9. februar. Det neste trinnet er at FFI inviterer noen av bedriftene til å presentere seg selv og løsningene sine.

Trenger flere nytenkere

FFIs viktigste forum for industriell nytenking heter ICE worx. Det er FFIs senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering. ICE worx samarbeider tett med Forsvaret. I 2021 fikk innovasjonssenteret mange henvendelser fra ulike industriaktører og gründere. Presentasjonen i februar blir den første av flere der de strekker ut hånden og ber norsk næringsliv fortelle mer om seg selv.

Her kan du lese mer om hva de utvalgte deltakerne må forberede før deltakelse på nettmøtet.

FFI opplyser at det i denne omgangen kun er et fåtall bedrifter som blit tilbudt plass på dette nettmøtet. Men ved å melde interesse, er du og din bedrift registrert hos ICE worx og kan bli invitert til andre arrangementer på et sener tidspunkt.

Meld interesse for å delta her!

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager