Radionor er nytt medlem av MIDSEC

Med sin kommunikasjons- og posisjonsteknologi er Radionor en viktig og innovativ bidragsyter i blant annet forsvars- og beredskapssektoren.

– Vi er en leverandør av nisjeprodukt i sikkerhetssektoren.

Det forteller Atle Sægrov, daglig leder i Radionor Communications AS.

Selskapets hovedprodukt er Cordis Array II-serien. Dette er en teknologi som danner en trådløs IP-forbindelse mellom flere punkter eller enheter, med langt større rekkevidde og båndbredde enn konvensjonelle kommunikasjonsløsninger.

– Egenskapene til denne teknologien er spesielt gode på lange avstander. Vi former antennestråler i den retning man ønsker å kommunisere. Det går lynraskt. Dermed kan man være i et eget nettverk, med mange mobile enheter. Den styrbare radiostrålen optimaliserer også kontinuerlig retningen til sender og mottaker. I tillegg til at dette styrker kommunikasjonen, gjør dette at man hele tiden har oversikt over posisjon, sier Sægrov.

Samfunnskritiske operasjoner

Dette er likevel ikke det eneste som er spesielt med Radionors teknologi.

– Med vår teknologi tar du med deg alt du trenger ut i felt, og er uavhengig av annen infrastruktur. Du trenger ikke å forholde seg til master på land.

Teknologien til Radionor gjør at kommunikasjonen og posisjoneringen blir mindre sårbar, noe som er viktig i et sikkerhetsperspektiv.

– Jamming er en sterkt økende tematikk, og er en kritisk faktor i mange operasjoner. Vi vet at blant annet GPSer er sterkt utsatt for jamming. Fordi vår teknologi fletter sammen både kommunikasjon og navigasjon i et eget nettverk som er uavhengig av annen infrastruktur, er man også mye mindre utsatt for jamming, sier Sægrov.

Radionors teknologi er derfor spesielt godt egnet til bruk i samfunnskritiske operasjoner, militæret og innen antiterror.

– Denne teknologien passer også veldig godt til ubemannede fartøy. Der er man avhengig av god og sikker kommunikasjon, og det å vite nøyaktig posisjon er et sentralt element.

Flere bruksområder

Sægrov tror etterspørsel etter slike løsninger som Radionor tilbyr, vil øke i de kommende årene.

– Vi ser at trenden innen det militære er en akselererende teknologisk utvikling, som går i retning av smarte løsninger. Militæret vil ha løsninger som gjør det mulig å gå inn i farlige områder uten bruk av folk.

Men deres teknologi kan brukes til mye mer enn skarpe situasjoner i militæret.

– Vår teknologi kan blant annet brukes til miljøovervåking, som for eksempel for å hindre tjuvfiske. Vi tror også at denne typen teknologi vil bli tatt i bruk på stadig flere områder i årene fremover, sier Sægrov.

Fakta om Radionor:

  • Ble startet i 2000.
  • Holder til i Trondheim.
  • Har 19 ansatte.
  • All utviklingsjobb gjøres internt i firmaet.
  • Produksjonen foregår hos høyteknologiske elektronikkprodusenter lokalisert i Trøndelag.
Foto: Radionor.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager