– MIDSEC er et eksempel på godt klyngesamarbeid

Oberstløytnant Martin «Tintin» Tesli fortalte om F35.

Under Forsvarskonferansen trakk flere fram viktigheten av den jobben MIDSECS gjør, både for Forsvaret og det sivile næringslivet. En av dem som påpekte dette, var statsminister Erna Solberg.

1. september var representanter fra Forsvaret, næringslivet, politikken og virkemiddelapparatet samlet i Trondheim for å delta på årets Forsvarskonferanse. På listen over innledere var blant annet Forsvarsmateriell, SINTEF, NTNU, Forsvarsdepartementet, FLO, RITEK AS og Namsos Audiosenter AS.

Først ut var fylkesordfører Tore O. Sandvik. I sitt innlegg fokuserte han på den betydningen Trøndelag har i en sikkerhetspolitisk ramme.

– Kontroll på nordområdene er viktigere enn på lenge. Med militær og politisk konflikt i nordområdene spiller Trøndelag en viktig rolle, sa Sandvik.

Han pekte også på at utbyggingen på Ørland gir muligheter for lokalt næringsliv.

– For Forsvaret ligger det et stort og uutnyttet potensial i det lokale næringslivet.

Dette var et tema statsminister Erna Solberg Fulgte opp i sin videohilsen.

– Det er altså ingen tvil om at Trøndelag har en betydelig forsvarsrolle. Det gir også økonomisk uttelling. Tallene viser at forsvarssektorens økonomiske effekt i Trøndelag var på om lag 2,8 milliarder kroner. Bryter vi dette ned, ser vi at det ble investert om lag 1,3 milliarder kroner i eiendom, bygg og anlegg. Det ble kjøpt varer og tjenester for nesten 600 millioner kroner. Og beregninger viser at forsvarsansatte la igjen nesten 540 millioner kroner i form av skatt og forbruk. Det er med andre ord store verdier som kommer Trøndelag til gode gjennom forsvarsvirksomhet, sa Solberg.

Ekstra fokus på små og mellomstore bedrifter

I sin videhilsen snakket også Solberg også om regjeringens stortingsmelding om nasjonal forsvarsindustriell strategi.

– Det har vært et behov for å tilpasse strategien bedre til små og mellomstore bedrifter, slik at disse kan utvikle sine muligheter til å møte forsvarets behov. Regjeringen har derfor lagt vekt på å videreutvikle strategien på dette området, sa Solberg.

I forbindelse med stortingsmeldingen trakk Statsministeren frem MIDSEC.

– I stortingsmeldingen omtales en rekke eksempler på regionalt samarbeid. Blant disse er MIDSEC i Trøndelag. Dette samarbeidet knytter en rekke bedrifter og fagmiljøer sammen, innen viktige områder som logistikk, vedlikehold, autonomi og overvåkning. Dette omfatter produkter og tjenester av høy kvalitet, og som er viktig for både Forsvaret og sivile virksomheter, sa Solberg.

– Min oppfordring til dere er derfor å fortsette å jobbe med samarbeid og løsninger som gagner både forsvaret og næringslivet. Så skal jeg love at jeg skal gjøre det jeg kan for å bidra til dette, sa Solberg til slutt.

Flyt av kompetanse

Morten Rognmo, avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, trakk fram viktigheten av samarbeid i sitt innlegg.

– Det er viktig at små og mellomstore bedrifter kan søke seg inn som underleverandører for de store aktørene, sa Rognmo.

I likhet med Solberg, trakk også han fram MIDSEC.

– Godt samarbeid får en til gjennom klyngesamarbeid og flyt av kompetanse. MIDSEC er et godt eksempel på godt klyngesamarbeid.

Morten Rognmo, avdelingsdirektør, Forsvarsdepartementet.

Hvordan bli leverandør til Forsvaret

Å bli leverandør for Forsvaret er noe mange små og mellomstore bedrifter ønsker seg. Men veien til en avtale med Forsvaret kan være lang. En vei inn til Forsvaret er gjennom FLO.

– Vi opererer med rammeavtaler og konkurranser, sa Elisabeth Kristensen. Hun er leder av anskaffelsesorganisasjonen i FLO.

Allerede neste år har trønderske bedrifter en gylden mulighet til å bli leverandør for Forsvaret. Da arrangeres øvelsen Cold Response 2022.

– Under øvelsen blir det rundt 40 000 deltakere. Vi har derfor behov for leveranser til øvelsen innen blant annet, transport, vedlikehold av materiell og forlegning, sa Kristensen.

Samtidig hadde hun en oppfordring til bedrifter som ønsker å bli leverandør til blant annet slike øvelser.

– Sett dere inn i regelverket før dere sender inn en avtale. Dersom vi mottar en avtale det er noe feil med, for eksempel at det mangler et dokument, er vi lovpålagt å avvise den. Derfor er det ekstremt viktig at dere kjenner til regelverket, sa Kristensen.

Det kom også spørsmål fra salen om hvordan bedrifter bør gå fram dersom de har et produkt eller en tjeneste som er nyttig for Forsvaret. I spørsmålet ble det også påpekt at små og mellomstore bedrifter ofte har mindre ressurser til å gjøre fremstøt mot Forsvaret.

– Dersom det er en gruppe som henvender seg til forsvaret er det lettere å bli hørt, i motsetning til om én og én bedrift henvender seg, sa Kristensen.

Hun trakk også fram viktigheten av å bruke klynger som MIDSEC for å lettere nå fram til Forsvaret.

Hjelp til kontakt

Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt. Med i paneldebatten var Toril Hernes fra NTNU, Berit Rian i NiTR, Hanne Bjørk fra FFI, og Arve Flått, leder i miljø- og næringskomiteen i Trondheim kommune.

Paneldeltakerne ble blant annet spurt om hva de hadde lært etter en dag på forsvarskonferansen.

– På forhånd visste jeg at veldig få av våre bedrifter jobber mot forsvaret, sa Rian.

– I dag forstår jeg hvorfor så få av dem gjør det, fortsatte hun.

Hun siktet da til flere av spørsmålene som om fra salen som handlet om hvordan næringslivet kommer i kontakt med Forsvaret.

– Vi burdet hatt et sted hvor bedrifter kan henvende seg for å få hjelp og kontakt, konkluderte Rian.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager