juli 6, 2021

Program for Forsvarskonferansen 2021

Generalmajor Odd-Harald Hagen fra Forsvarsdepartementet fortalte om eksisterende og fremtidige muligheter for et utvidet samarbeid mellom sivil sektor og Forsvaret under Forsvarskonferansen 2019 i Trondheim. Foto: Marius Tvinnereim / FI

Næringslivets muligheter og Forsvarets behov er utgangspunktet for Forsvarskonferansen 1. september 2021.

Trøndelag ligger på landstoppen i Forsvarets kjøp av varer og tjenester. Opp mot 4 milliarder i forbruk (Trøndelag) årlig, åpner for mange muligheter for lokalt næringsliv. Forsvarskonferansen orienterer om mulighetene og veien inn til store muligheter for leveranser for trøndersk næringsliv.

Konferansen finner sted på Clarion Hotell & Kongress Trondheim, 10:00 – 16:00. Meld deg på konferansen her.

Under konferansen vil det også være mulig for påmeldte deltakere å profilere seg gjennom en egen stand. Les mer om det her.

Program for konferansen

Konferansier / moderator: Snorre Valen – Politisk redaktør, Nidaros.

Åpning ved Tore. O Sandvik – Fylkesordfører Trøndelag

Del 1: 10:00 – 12:20

 • Nasjonal innleder
 • Betydningen av Trøndelag i en sikkerhetspolitisk ramme. Hva kan det innebære av muligheter og utfordringer for regionen?
 • v/Paal Sigurd Hilde, Førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier
 • Hva er Forsvarets strategi for samhandling og samarbeid med næringsliv og samfunn ellers?
  Hva sier den nye langtidsplanen for Forsvaret? Hvor ønsker Forsvaret å gå mht til St.meld. 17, ny forsvarsindustristrategi? Hvordan kan FoU-region Trøndelag bidra? Hva kan dette innebære for næringslivet i Trøndelag?
  v/Arne Røksund, departementsråd i Forsvarsdepartementet

LUNSJ

Del 2: 12:20 – 13:20

 • «Pep talk» F-35!
  v/Martin Tesli, oberstløytnant i Forsvaret
 • FLO bruker om lag 10 milliarder kroner på innkjøp i driftsbudsjettet. Hvilke mekanismer har FLO for å invitere næringsliv inn? Hva kan leveranser til neste års øvelse, Cold Response 22, innebære for trøndersk næringsliv?
  v/Petter Jansen, sjef Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO)
 • FMA har ansvaret for materiellinvestering til Forsvaret. 15-20 mrd årlig. Hva bør næringslivet tenke på i utvikling og leveranser av produkter til Forsvaret?
  v/Bjørge Aase, kontreadmiral og nestkommanderende i Forsvarsmateriell (FFA)
 • FFI satser knallhardt på å samhandle med næringsliv i FoU-prosjekter. Hvordan kan startups, gründere og studenter med gode ideer komme i dialog med FFI? Hva innebærer satsningen på ICEWorx? 
  v/Hanne Bjørk, forskningsdirektør ved avdeling innovasjon og industriutvikling, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).
 • Paneldebatt
  v/Petter Jansen, Bjørge Aase og Arne Røksund 

PAUSE

Del 3: 14:05 – 15:20

 • Musikalsk innslag
  v/Luftforsvarets musikkorps (ensemble)
 • Noen erfaringer med å arbeide inn mot forsvarssektoren som liten bedrift.
  v/Namsos Hørselslab
 • Hva gjør RITEK for å komme i posisjon? Samarbeid, fellesskap, gode råd. Hva er de smarte grepene næringslivet kan ta for å kunne levere komponenter og systemer?
  v/Bjarne Nermo, Styreleder RITEK
 • SINTEF. Samhandling med Forsvaret, FoU-lokomotiv både regionalt og nasjonalt, hvordan utnytte Trøndelag sine fortrinn.
  v/Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF
 • Oppsummering og paneldebatt
  Hva bør vi gjøre i Trøndelag for å øke andelen av bedrifter som samhandler med Forsvaret. Hvilken rolle kan NTNU ta?
  Panel:
  – Toril Hernes, prorektor for nyskaping NTNU
  – Alexandra Bech Gjørv konsernsjef SINTEF
  – Berit Rian, adm, dir. Næringsforeningen i Trondheimsregionen
  – Hanne Bjørk forskningsdirektør ved avdeling Innovasjon og industriutvikling FFI.

Program blir løpende oppdatert.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager