Elektronikk på havets bunn og i det ytre rom

Simpros kunder spenner fra Offshore, forsvarsindustriden, MedTek og space. Foto: Simpro

Klyngemedlem Simpro, er en av de ledende aktørene innen produksjon av høyteknologisk elektronikk og elektromekanikk for tøffe miljøer.

– Det er litt flåsete sagt, men vi bruker å si at vi leverer elektronikk til alt mellom havets bunn og ytre rom.

Det sier administrerende direktør i Simpro, Erik Dragset.

Simpro har lang erfaring med å levere elektronikk til tøffe miljøer. På kundelista er både nasjonale og internasjonale aktører.

– Vi har over lengre tid jobbet med offshore-industrien, både i Norge og utlandet, sier Dragset.

Offshore-industrien er Simpros største kundegruppe, men langt fra den eneste.

Ut i rommet

Det er faktisk ikke flåsete å si at de leverer elektronikk til alt mellom havets bunn til ytre rom. Det er en realitet. I 2009 begynte de nemlig å rette blikket oppover. Bokstavelig talt.

– Siden 2009 gang har vi jobbet litt til og fra med Space. Vi har blant annet produsert flere kretskort til rommet, forteller Dragset.

Simpro har blant annet vært en av leverandørene til den internasjonale romstasjonen. Senter for tverrfaglig forskning i rommet (CIRiS) ved NTNU Samfunnsforsking har lenge bidratt til arbeidet på romstasjonen, men bidrar nå også som maskinvare-leverandør. I dette arbeidet valgte de Simpro som partner på prosjektet.

– Det er ikke pengene som er det store i slike prosjekter. Det viktige er at slike prosjekter gjør at vi må strekke oss, og vi blir bedre for hver gang vi leverer til et space-prosjekt. Denne utviklingen nyter de andre kundene våre godt av, sier Dragset.

Forsvaret

En annen viktig kundegruppe for Simpro, er forsvarsindustrien.

– Vi er ikke direkteleverandør til forsvaret, men underleverandør til forsvarsindustrien. Kongsberg er nok den største kunden, forteller Dragset.

Til forsvarsindustrien leverer Simpro både undersystemer og komplette systemer.

– Vi leverer mye radioteknologi og kompleks teknologi, forteller Dragset.

Dette er også årsaken til at Simpro er medlem av MIDSEC.

– Kongstanken med MIDSEC var å øke fokuset på trøndersk industri inn mot forsvaret. Jeg synes vi har lyktes med å få mer oppmerksomhet fra Forsvaret, sier Dragset.

Utvikling og levering

Med kunder innen offshore, forsvarsindustrien, MedTek og space, kan man trygt si at Simpro har et bredt spekter av kunder.

– Selv om elektronikken vi leverer brukes på mange forskjellige områder, har elektronikk mange sammenfallende krav som er uavhengig av bruksområde. Det gjør at elektronikk vi leverer til én sektor, kan overføres til en annen, sier Dragset.

Men selv om Simpro allerede har et bredt kundegrunnlag, er de hele tiden opptatt av å utvikle seg.

– Vi er avhengig av det kundene våre gjør. Det er derfor viktig for oss å utvikle tjenestespekteret vårt, sier Dragset.

Dette er også avgjørende for å kunne konkurrere med utenlandske bedrifter.

– Det er ingen hemmelighet at norske bedrifter ofte ikke kan konkurrere på pris. Derfor fokuserer vi på kompetanse og kvalitet. Det har ført til at våre fagfolk er hakket hvassere.

 Global utfordring

Elektronikk og elektromekanikk blir tatt i bruk på stadig nye områder. Selv om dette er med på å skape muligheter, fører det også med seg utfordringer.

– Den største utfordringen i elektronikkindustrien er at materialtilgangen er vanskelig. Leveringstiden er hinsides, sier Dragset.

Den lange leveringstiden på materialer elektronikkindustrien er avhengig av, gjør at forutsigbarheten blir mindre.

– For alle som driver med elektronikk har det blitt svært viktig å se langt fram i tid, og planlegge produksjonen godt, sier Dragset.

– Materialtilgangen og leveringstiden har bitt en global utfordring, legger han til.

 Om Simpro

  • Bedriften er lokalisert på Løkken Verk i Orkland kommune.
  • Simpro har søsterbedrifter i hele Norden og i Estland.
  • Simpro har drøyt 70 ansatte.
Simpro har drøyt 70 ansatte, og holder til på Løkken Verk i Orkland kommune. Foto: Kaja Selnes.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager