Ber virksomheter installere sikkerhetsoppdateringer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er bekymret over at mange ikke har oppsatert sikkerhetssystemene sine. Det gjør dem mer sårbare for cyberangrep.

– Vi har kartlagt norske virksomheter som har programvaren for å finne ut hvor mange som er sårbare for angrepet. Det er fremdeles i underkant av en fjerdedel som fortsatt ikke har installert sikkerhetsoppdatering, slik at hullene hos disse ikke er tettet.

Det sier avdelingsdirektør Bente Hoff i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til NRK i en artikkel om datasikkerhet.

I løpet av det siste året har en rekke større cyberangrep blitt omtalt i media. Tre eksempler er dataangrepet på Østre Toten kommune, og to dataangrep på Stortinget.

– Det er så stor aktivitet på dem som forsøker å bryte seg inn i systemene, at alle virksomheter må se på seg selv som et potensielt mål, enten målrettet eller tilfeldig, sier Hoff til NRK i artikkelen.

Dette var noe Harald Næss i Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (en del av NSM) i et webinar MIDSEC og Ocean Autonomy Cluster arrangerte i november 2020.

– Vi ser en økende trend med digitale hendelser i Norge. Angrepene bli stadig mer kompliserte og avanserte. De som gjennomfører disse angrepene sitter på mye kunnskap og har mye ressurser, sa Næss under webinaret.

I tillegg til en økning i digitale angrep, gjør økt bruk av hjemmekontor at sårbarheten øker.

– Vi har sett at hjemmekontor har forsterket en del digitale sårbarheter. Pandemien førte til at mange måtte endre arbeidsformen sin. Man måtte improvisere og sette i verk tiltak som ikke var planlagt på en stund. Bedrifter åpnet sine systemer for at det skulle være mulig å ha hjemmekontor.

Les hele artikkelen fra webinaret om cybersikkerhet her. Der kan du blant annet lese NSMs sjekkliste for cybersikkerhet.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager