februar 4, 2021

Se opptak fra webinar om innovative anskaffelser

Skjermdump fra wabinaret.

Første februar arrangerte Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for økonomistyring et webinar om innovative anskaffelser og støttemuligheter. Nå kan du se opptak av webinaret.

Webinaret tar blant annet for hva innovative anskaffelser er og hvordan de fungerer. Det gir også detaljert informasjon om de to prosjektformene Innovasjonspartnerskap og Førkommersiell anskaffelse, og hvordan du kan søke om støtte til disse.

Webinaret varer i underkant av en time.

Opptak av webinaret finner du her.

Del nyhet:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Kontaktperson:
Tom Guttormsen
Klyngeleder

Påmelding nyhetsbrev