Internasjonalt industrisamarbeid

Foto: Mats Grimsæth/Forsvaret

Gjenkjøpsforpliktelser gir enorme muligheter for små og store leverandører i Norge. Anskaffelser til Forsvaret med tilhørende avtaler om industrisamarbeid, sikrer norsk næringsliv tilgang til utenlandske markeder. I de vel 50 avtalene Forsvarsmateriell har med utenlandske leverandører i dag, er rundt 14 milliarder kroner tilgjengelig for norsk industri gjennom gjenkjøpsforpliktelser. I nær fremtid kan denne summen mer enn dobles i form av nye avtaler.

På grunn av mulighetene som ligger i internasjonalt industrisamarbeid, arrangerte MIDSEC et digitalt seminar hvor noen av landets fremste eksperter innen temaet fikk dele sine erfaringer.  

– Industrisamarbeid gir oss mange muligheter.

Det sa Ivar Flage i Kongsberg Defence and Aerospace i sitt innlegg under seminaret.

Med seg hadde han Håvard Paulen, som også jobber i Kongsberg.

– Vi jobber målrettet for å bruke de virkemidlene for å posisjonere Kongsberg. Samtidig forsøker vi alltid å fremforhandle offet-avtaler som løser kommersiell virksomhet, sa Paulsen.

Samtidig er de opptatt av å få til avtaler som er en vinn-vinn- situasjon for Kongsberg og utenlandske selskaper.

– Slike avtaler kan gi oss mulighet til å posisjonere selskapet og å vinne kontrakter i nye markeder. Det er naturlig å tenke at utenlandske bedrifter tenker i samme bane. De ønsker å styrke sin posisjon i Norge og styrke seg i det kommersielle markedet her, sa Paulsen.

Politisk enighet

Knuth Herrefoss, tidligere underdirektør i Forsvarsmateriell, deltok også på seminaret.

– Vi opplever unisont medhold fra politisk hold om at vi skal fortsette med industrisamarbeid. Norge hadde nok lidd om vi hadde kuttet samarbeidet, sa Herrefoss.

Han fortalte at industriavtalene Forsvarsmateriell går inn i, er på rundt ti år.

– Avtalene er som regel på rundt ti år, men noen avtaler er på ti pluss ti år, såkalte livsløpsavtaler.

Forsvarsmateriell har per nå åtte prioriterte teknologiområder for industrisamarbeid:

  • Kommando-, kontroll- og informasjonssystemer.
  • Systemintegrasjon.
  • Autonome systemer
  • Missilteknologi
  • Undervannssensorer
  • Ammunisjon, siktemidler, fjernstyrte våpenstasjoner og militært sprengstoff.
  • Materialteknologi spesielt utviklet og /eller bearbeidet for militære formål.
  • Levetidsstøtte for militære land, – sjø- og luftsystemer.

    – Det jobbes nå med en ny stortingsmelding hvor disse åtte områdene skal diskuteres, sa Herrefoss.

Her kan du se Forsvarsmateriells løpende industrisamarbeidsavtaler.

Underleverandører

Gjenkjøpsforpliktelsene gir store muligheter for norske bedrifter.

Herrefoss mener bedrifter som ønsker å sikre seg å bli leverandører eller underleverandører i slike avtaler, må stå på for å få vist seg fram.

– De bedriftene vi vet om, prøver vi å selge inn i industrisamarbeidsavtalene. De vi ikke vet om får vi ikke solgt inn. Derfor er det viktig at disse bedriftene å komme i kontakt med oss.

Herrfoss oppfordret også bedriftene til å se mot blant annet Kongsberg.

– Bedrifter bør alltid jobbe inn mot Kongsberg for å bli underleverandør der. Team gjerne opp med de store bedriftene for å bli underleverandør. Vær tålmodig og ikke gi deg.

– I tillegg bør de bedriftene som har en industrisamarbeidsavtale se mot de mindre bedriftene også, la han til.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager