oktober 16, 2020

Storkontrakt til Ritek AS

Ritek skal levere 20 CV90 Kampstøttevogner til forsvaret.

Nyheten kom på en pressekonferanse torsdag morgen.

– Dette er et arbeid vi har holdt på med i mange år. Og da koronaen kom til Norge, så var dette prosjektet gryteklart for en rask gjennomføring med et betydelig norsk innhold, som gjorde prosjektet til en meget fornuftig pakke som støtte til norsk industri og norske industriarbeidsplasser, sa daglig leder i Ritek AS, Hilmar Olsen.

Ritek har god erfaring med samarbeid og levering til forsvaret. Ritek var sentral i det forrige CV90 prosjektet i Norge hvor i alt 144 CV90 kampvogner ble levert til Hæren.

– Vi er veldig fornøyde med at vi allerede nå er i gang med gjennomføring av prosjektet som Stortinget ga sin tilslutning til tidlig i sommer. Prosjektet gir god sysselsettingseffekt hos Ritek, samtidig som vi vil levere en etterspurt kapasitet til Hæren i form av nye kampvogner. Vi venter også at prosjektet vil gi oppdrag til flere andre norske bedrifter både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Riteks daglige leder Hilmar Olsen.

I tillegg til å bygge nye CV90, er Ritek AS og BAE Systems Hägglunds i gang med å innlede et arbeid med å klargjøre gamle vogner som skal renoveres og bygges opp som nye og moderne kampvogner. Disse vognene skal bli tilsvarende til de vognene Ritek bygde i perioden 2014 til 2018. Prosjektet omfatter i alt 20 vogner som skal moderniseres. Moderniseringen av vognene var ett av regjeringens tiltak for å sikre aktivitet i norsk industri under koronapandemien. Det er forventet at at det vil bli kontraktsinngåelse på dette arbeidet i starten av 2021.

De nye oppdragene er svært gode nyheter for Ritek.

– Her ved Ritek har vi allerede økt kapasiteten med 50 prosent fra juni i år og frem til i dag. De aller fleste som er rekruttert er hentet fra ledighetskøen. Enten har de vært helt ledige, permitterte på ubestemt tid, eller – der vi har søkt særskilt kompetanse – har de blitt erstattet av personer fra ledighetskøen. Vi er stolte av at vi har bidratt med en positiv sysselsettingseffekt som følge av prosjektet, i vårt område. Og både lokal og nasjonal industri er nå utfordret til å gi tilbud på komponenter til prosjektet som tidligere er kjøpt internasjonalt. Det blir spennende å se om norsk industri tar utfordringen, sa Olsen.

Men kontrakten er ikke gode nyheter bare for Ritek.

– Prosjektet er ment å ha positiv virkning og sysselsettingseffekt for norsk industri. Det er altså ikke bare Ritek som vil ha nytte av prosjektet. Leverandører til prosjektet står nå klare til å levere produkter og komponenter som skal monteres inn i CV90-vogna. 3000 komponenter skal anskaffes og monteres. Og prosjektet går en intensiv tid i møtet slik at våre bestillinger får effekt så raskt som mulig.

Tilstede under pressekonferansen var også Tone Skogen: statssekretær Forsvarsdepartementet, Elin Agdestein: Stortingsrepresentant for Høyre, Nord-Trøndelag, Lars Erik Myhre: prosjektleder Forsvarsmateriell (FMA), og Nina Bakken Bye: varaordfører i Levanger kommune.

Del nyhet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager