Webinar med Forsvarskommisjonen

tirsdag

30.

mai

2023

Kl.

12:00

-

13:00

Digitalt

Arrangør: Næringslivets Sikkerhetsråd

Kontaktperson:

Næringslivets Sikkerhetsråd inviterer til et åpent webinar med Forsvarskommisjonen, med fokus på næringslivets rolle i totalforsvaret.

Forsvarskommisjonen understreker viktigheten av næringslivet og industrien. Næringslivets Sikkerhetsråd er derfor glad for å kunne invitere alle interesserte til et åpent webinar, som går i dybden på næringslivets rolle i totalforsvaret. I webinaret vil kommisjonens medlemmer legge frem rapportens viktigste vurderinger og anbefalinger som bererør næringslivet. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.

Kommisjonens rapport vil bli et viktig grunnlag for en rekke debatter om næringslivet og totalforsvaret fremover. Det er også ventet at Regjeringen vil legge ut rapporten på høring. Derfor er det viktig at næringslivet kjenner kommisjonens vurderinger og anbefalinger, slik at man kan gi gode og presise innspill i den kommende debatten.

Last ned forsvarskommisjonens rapport: «NOU 2023:14 Forsvarskommisjonen av 2021 — Forsvar for fred og frihet»

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager