Sjøveien – stadig viktigere i forsvarets strategi

mandag

8.

mai

2023

Kl.

17:00

-

19:00

Scandic Nidelven Hotel

Påmeldingsfrist: 5. mai

Arrangør: Maritimt Forum Midt-Norge

Kontaktperson:

Maritimt Forum Midt-Norge inviterer til åpent møte 8. mai. Tema er den nye forsvarsstrategien som vil få betydning for Trøndelag.

Møtet er åpent for alle interesserte, og er gratis.  Ønsker man å delta på etterfølgende middag så vil denne bli fakturert den enkelte. Påmelding til middag er bindende etter fristens utløp.

Program årsmøte 2023

Trøndelag i endring i et sikkerhetspolitisk perspektiv
Strategien betinger økt bruk av sjøveien – Førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga.

Trøndelags nye rolle
Krav til Infrastruktur i alle ledd – Forsvarskoordinator Trøndelag, Ebbe Deraas.

Offentlige havners rolle
Strategien er krevende og betinger tydelige prioriteringer – Havnedirektør Knut Thomas Kusslid, Trondheim Havn IKS

Påmelding

Påmelding til [email protected] innen fredag 5. mai klokken 15:00.

Vennligst gi beskjed om påmeldingen også omfatter middag. Denne faktureres den enkelte deltager. Påmelding til middag er bindende etter fristens utløp

Møtet er gratis.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager