Seminar: Strukturert og målrettet sikkerhetsarbeid

tirsdag

14.

mars

2023

Kl.

17:00

-

19:30

Brattørkaia 17, 7010 Trondheim

Arrangør: Sopra Steria

Kontaktperson:

Sopra Steria ønsker velkommen til åpent seminar i Trondheim om sikkerhetsarbeid.

Endringer i samfunnet stiller krav til at vi arbeider strukturert og målrettet med sikkerhet. Myndighetskrav, teknologisk utvikling, skjerpet trussel- og sikkerhetssituasjon og global økonomisk usikkerhet krever at vi klarer å hente mest mulig effekt fra investeringene vi gjør i sikkerhetsarbeidet.

Sopra Steria bidrar hver dag til at deres kunder kan skape disse effektene. Seminaret belyser hvordan vi jobber med sikkerhet innen dimensjonene menneske, teknologi og organisasjon. Dere vil derfor få høre om risikostyring, risikovurderinger, bruk av trusseletterretning og sikkerhet i skyløsninger.

Etter seminaret inviterer de til sosial samling med enkel servering. Kvelden blir en gylden anledning til å møte andre som jobber med sikkerhet i Trondheimsregionen og bygge relasjoner på tvers av selskaper.

Seminaret er gratis.

På dette seminaret lærer du om:

  • Hvordan store komplekse organisasjoner aktivt kan jobbe med risikovurderinger for å minimere risiko. 
  • Hvordan man kan benytte trusseletteretning som beslutningsstøtte og best mulig benytte trussletterretning i trusselvurderinger.
  • Hvordan man kan benytte anerkjente standarder og rammeverk for å sikre forsvarlig sikkerhetsnivå i skyløsninger. 

Program

16:30 til 17:00
Oppmøte, registrering og mingling. 

17:00 til 17:10

Innledning og presentasjon av programmet v/ Magnus Ivarson, Sopra Steria

17:10 til 17:40 
HEMIT – Veien til redusert risiko v/ Marianne Hove Solberg, HEMIT HF

Sikkerhetsarbeid i helsesektoren er komplekst. Et sykehus forvalter enorme informasjonsverdier, samtidig som helsearbeidere har et kritisk behov for å ha riktig informasjon tilgjengelig til rett tid. Marianne Solberg Hove (IT-sikkerhetsansvarlig i HEMIT) og Anders Lein (informasjonssikkerhetsrådgiver, Sopra Steria) presenterer hvordan HEMIT, som IKT-leverandør i Helse Midt-Norge, jobber strukturert med sikkerhetsarbeid på virksomhetsnivå. Vi får også høre om hvordan de benytter risikovurderinger for å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå på sine tjenester og systemer. 

17:40 til 18:10 
Bruk av trusseletterretning som beslutningsstøtte v/ Per Kroghrud, Sopra Steria 

Per Kroghrud fra Sopra Steria sitt etterretningsmiljø presenterer hvordan trusseletterretning brukes som beslutningsstøtte i operativt sikkerhetsarbeid. Han forteller også hvordan Sopra Steria benytter etterretning i sårbarhetshåndtering, risikostyring og deteksjonsutvikling. 

18:10 til 18:30: Pause 


18:30 til 19:00

Sikkerhet i skyløsninger og bruk av anerkjente standarder v/ Marius Sandbu, Sopra Steria 
Mange virksomheter har gjennomført, eller er i overgangen til ulike skybaserte løsninger. Å ta i bruk skyløsninger kan gi mange fordeler, men det kan også by på utfordringer. Marius Sandbu presenterer hvordan anerkjente bruk av standarder og rammeverk sikrer forsvarlig sikkerhetsnivå for skyløsninger. 

19:00 til 19:30Spørsmål og svar/refleksjon 

Etter seminaret inviterer vi det til sosial samling med enkel servering, drikke og mingling i Klekkeriet. 

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager