Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde har ansvar for samfunnssikkerhet, beredskap og polarområdene. Foto: Thomas Brun / NTB Scanpix

Seminar om Samfunnssikkerhet

tirsdag

14.

januar

2020

Kl.

09:00

-

12:00

Auditoriet, Pirsenteret, Havnegata 9, 7010 Trondheim

Påmeldingsfrist: 12. januar 2020

Arrangør: MIDSEC, i samarbeid med AI Village og NHO Trøndelag

Kontaktperson:

Klyngeleder Tom Guttormsen

481 24 348

MIDSEC, i samarbeid med AI Village og NHO Trøndelag, arrangerer seminar om samfunnssikkerhet tirsdag 14 januar kl. 09:00-12:00 på Pirsenteret i Trondheim.

Samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde vil holde innlegg og delta på seminaret.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men MIDSEC-medlemmer vil få anledning til tidlig/prioritert påmelding.

Påmeldingsfrist 12. januar. Trykk her for for påmeldingsskjema.

Tema

Økt globalisering og digitalisering gjør oss stadig mer sårbare og krever et økt fokus på samfunnssikkerhet i en utvidet kontekst. Hva er trusselen i fremtiden og hva kan vi gjøre for å beskytte oss?

Bakgrunn

Skillet mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet viskes ut. Eksterne aktører kan ha interesse av å påvirke sentrale beslutningstakere. Dette kan foregå i det vi kaller normalsituasjon. Det kan imidlertid utgjøre en større trussel dersom det er regissert av statlige aktører i den hensikt å oppnå egen gevinst på bekostning av norske, nasjonale interesser.

Tilsvarende scenario er like aktuelt mot næringslivet og deres beslutningstakere i form av utpressing og industrispionasje.

Samfunnssikkerhet påvirker oss alle. En statlig aktør vil søke å unngå en opptrapping med militære midler, dersom andre virkemidler gir tilsvarende ønsket effekt. Hensikten kan være å spre forvirring, usikkerhet, isolere, frykt, panikk og manglende tiltro til våre beslutningstakere. Både evnen og viljen til å ta de rette beslutninger vil bli påvirket av tilgjengelig informasjon og tillitten til denne.

Vi har allerede eksempler på at demokratiske prosesser er truet av digitalisering. Betyr det at næringslivet er tilsvarende utsatt?

Program

 • 08.30-09.00 Registrering og kaffe
 • 09.00-09.05 ÅPNING OG VELKOMMEN
 • 09.05-09.25 STATSRÅD Ingvil Smines Tybring-Gjedde
 • 09.25-09.45 INNLEGG Odin Johannessen, NSR
 • 09.45-10.05 INNLEGG Terje Lunde, Politiet
 • 10.05-10.25 INNLEGG Berit Evjen, Telenor
 • 10.25-10.45 KAFFEPAUSE
 • 10.45-11.10 INNLEGG Tord Lien, NHO
 • 11.10-11.30 INNLEGG Erlend Andreas Gjære, Secure Practice
 • 11.30-11.50 INNLEGG Lars Erik Gjervan, Safe Base
 • 11.50-12.00 PANEL/AVSLUTNING

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager