Programkonferanse Sjøsystemer

Tirsdag

29.

mars

2022

Kl.

08:30

-

21:00

Radisson Blu Royal Hotel Bergen

Arrangør: FSi, Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell, Sjøforsvaret

Kontaktperson:

Forsvaret skal investere 55 milliarder kroner i Sjødomenet frem mot 2028. Bli bedre kjent med hva som skal anskaffes og møt FD, Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell i Bergen 29. mars.

I samarbeid med Forsvarsdepartementet og med støtte fra Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret ønsker FSi velkommen til åretes første programkonferanse i Bergen 29. mars.

Moderniseringen av Sjøforsvaret pågår for fullt og store investeringer skal gjennomføres i de nærmeste årene. Frem til 2028 skal Forsvaret investere i størrelsesorden 55 milliarder kroner i det maritime domenet. Dette gir muligheter for norsk industri til å vinne nye kontrakter med Forsvaret og for samarbeid med utenlandske leverandører til Forsvaret.

Møt FD, Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell. Bli oppdatert om utviklingen av utviklingen av Sjøforsvaret og kommende anskaffelser. Lær mer om det Europeiske forsvarsfondet og trusselbildet for norsk forsvarsindustri. Hvordan kan nye krav til bærekraft påvirke fremtidig utvikling og produksjon av Forsvarsmateriell?  Alt dette er på agendaen for programkonferanse Sjøssystemer. Påmeldingen er åpen.

.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager