Totalforsvaret i Ukraina har vist seg som helt essensielt i den pågående krigen. Hva har vi av totalforsvar i Norge og Trøndelag? Medlem av Totalberedskapskommisjonen og nylig avtroppet ordfører i Inderøy Ida Stuberg vil presentere de viktigste funnene i kommisjonen. Deretter vil følgende presentere Rolle Ansvar og Myndighet i fred krise og krig: Statsforvalter Frank Jenssen Politimester Nils Kristian Moe Distriktssjef/Forsvaret Jens C Junge Etter presentasjonene vil det bli paneldebatt med anledning til å stille spørsmål angående totalforsvaret. Deltakelse er gratis. Påmelding er obligatorisk.

Paneldebatt med Politimester, Statsforvalter og Forsvaret om Totalforsvaret

Onsdag

22.

November

2023

Kl.

1800

-

1930

Rustkammeret, Fanehallen, Kongsgårdsgata 1D 7013 TRONDHEIM

Arrangør: TMS - Trondheim Militære Samfund

Kontaktperson:

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager