Norsk lansering av Horisont Europa

Mandag

26.

Oktober

2020

Kl.

10:00

-

11:30

Webinar

Arrangør: Innovasjon Norge

Kontaktperson:

Ved nyttår går startskuddet for EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Norge hevder seg veldig godt i konkurransen om høythengende EU-midler. I Horisont Europa ligger det store muligheter for både norske forskere, bedrifter og offentlige aktører.  

Velkommen til digital lanseringskonferanse for Horisont Europa, 26. oktober, fra kl. 10.00-11.30. 

Arrangører: Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. 

Mer informasjon og påmelding til arrangementet her.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager