Muligheter for forskning og innovasjon innen kriminalitetsfeltet: Nasjonale og europeiske utlysninger i 2022

Tirsdag

14.

juni

2022

Kl.

11:00

-

13:00

Digitalt

Arrangør: Norges Forskningsråd

Kontaktperson:

Under dette seminaret vil du få informasjon om nasjonale og europeiske utlysninger som er relevante for aktører innen kriminalitetsfeltet. 

Vil du samarbeide med de beste forskerne i Europa om kunnskapsutvikling på et av disse områdene?

Kriminalitetsforebygging

 • Vold og overgrep 

Etterforskning og bevisinnhenting

 • Hvordan organisasjonskultur og holdninger påvirker etterforskningen
 • Trygging av offentlig rom 
 • Gaming, spillkultur og radikalisering

Organisert kriminalitet

 • Korrupsjon 
 • Narkotika og menneskehandel
 • Hatkriminalitet

Program

Del 1 – 11:00

 • Velkommen v/Berit Berg Tjørhom, Forskningsrådet.
 • Ny nasjonal satsing på forebygging av kriminalitet med søknadsfrist i september v/Line Marie Sørsdal, Forskningsrådet.
 • Erfaringer fra søknadsprosess og deltagelse i ICT4COP-prosjektet, v/Ingrid L.P. Nyborg, NMBU.
 • Horisont Europa utlysninger med søknadsfrist i november, v/Line Marie Sørsdal og Berit Berg Tjørhom, Forskningsrådet.

Del 2 – Pause

Del 3 – 12:10

 • Hva kan næringsaktørene bidra med? v/Stig Knutsen, CEO Indico Systems.
 • Matchmaking i grupper.
 • Veien videre v/Ida Jaarvik Hetland, Innovasjon Norge og Idun Lyngstad, Forskningsrådet.

Les mer og meld deg på her.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager