Møt ledere fra PST, E-tjenesten og NSM

Tirsdag

28.

februar

2023

Kl.

12:00

-

13:30

Arrangør: Næringslivets Sikkerhetsråd

Kontaktperson:

Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene har lagt frem sine årlige vurderinger. Næringslivets Sikkerhetsråd har invitert dem til å presentere disse spesielt for næringslivet.

Du får møte ledere fra Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Kunnskap om trusselbildet er en viktig del av virksomhetens risikovurderinger og sikkerhetsarbeid. Benytt anledningen til å få oppdatert informasjon om trusler og risikoer, samt mulighet til å stille oppklarende spørsmål.

Arrangementet vil bli streamet direkte, og det vil være anledning til å sende inn spørsmål.

Arrangementet er gratis. Meld deg på, og du får tilsendt lenken for å delta i forkant av arrangementet.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager