Om arrangementet

3.-4. november

Trondheim

Sted

Royal Garden Hotell

Under Forsvarskonferansen i Trondheim 1. september, trakk både statsministeren og Forsvaret gjennom FLO, FMA og FFI fram MIDSEC som en viktig bidragsyter til å knytte bedrifter og fagmiljøer sammen. Statsministeren pekte også på at arbeidet som blir gjort av klyngen og klyngens medlemmer er svært viktig både for Forsvaret og sivile virksomheter.

Nettopp derfor vil MIDSEC i starten av november arrangere en konferanse og workshop. 

Formålet med workshopen er at vi ønsker å samle kreftene, få med flere aktører, slik at vi i felleskap får et enda større og betydelig tyngdepunkt i Midt-Norge.

Arrangementet blir en sammenkomst for næringslivaktører i regionen som skal skape fokus rundt klyngens innsatsområder med mål om å skape et bredere grunnlag for enklere å nå ut med innovasjoner, produkter og tjenester til nytte for samfunnet og Forsvaret.

Påmeldingsfristen er fredag 22. oktober, og det er et begrenset antall plasser!

 

Deltakeravgift

Medlemmer av MIDSEC

 • Arrangementet er gratis for medlemmer av MIDSEC. 

 • Hver medlemsbedrift kan delta med opp til tre personer uten å betale deltakeravgift.

 • Deltakeravgift vil bli innkrevd også av MIDSEC-medlemmer derom deltaker ikke møter. 

Ikke-medlemmer

 • Deltakelse onsdag 3. november: 750,- 

 • Deltakelse onsdag 3 november og middag på kvelden: 1200,- 

 • Deltakelse onsdag 3. og 4. november, inkl. middag onsdag kvelden: 2000,-

Program

Onsdag 3. november

09:00 - 10:30

Velkommen med introduksjon til dagen og programmet
Styringsgruppeleder og COO i Maritime Robotics AS, Eirik Hovstein.

Innledning: 
MIDSEC: betydning – rolle – muligheter – intensjonen bak, og tre års erfaring.
Sikkerhetskonsulent og CEO i Foraas Områdesikring, Ole K. Hovde.

Samfunnssikkerhet og beredskap :
Trusselbilde – myndighetenes scenarier og kritisk infrastruktur – ansvar og behov. Forventninger og ønsker til næringslivet – hvordan vinne frem gjennom byråkrati og beslutningsveier? 
Spørsmål og diskusjon i arbeidsgrupper og i plenum. 
Fylkesberedskapsansvarlig, Dag Otto Skar, Statsforvalteren i Trøndelag

10:30 - 11:00

Frukt, kaffe og mingling

11:00 - 12:00

Fremtidens sikkerhetsløsninger:
Autonomi, 5G og kunstig intelligens – sett i et perspektiv fra en sikkerhets- og beredskapssjef.
Spørsmål og diskusjon.
Sikkerhet- og beredskapssjef, Terje Marriott, Certes AS.

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:30

Innkjøp i Forsvaret – Hvordan komme i inngrep?
Spørsmål og diskusjon.
FLO – Forsvarets Logistikkorganisasjon, avdelingsdirektør Elisabeth Kristensen.

Industrisamarbeid – Forventninger muligheter og prosesser. 
Spørsmål og diskusjon.
Seniorrådgiver i Forsvarets Materialanskaffelser, Britt Laila Steinkjer og Ylva Heidenberg Fredriksen.

14:30 - 14:45

Kaffe og mingling.

14:45 - 15:45

KDA – lokomotiv i forsvarsindustrien:
Rolle og forventninger til underleverandører.
Spørsmål og diskusjon.

Direktør, forretningsutvikling Kongsberg Defence & Aerospace AS, Ivar Flage.

16:00 - 18:00

Forfriskninger og besøk i Maritime Robotics’ lokaler på Brattøra.

20:00

Middag og sosialt samvær
Radisson Blu Royal Garden Hotell, Trondheim

Torsdag 4. november

09:00 - 10:30

EDF – European Defence Fund:
Små og mellomstore bedrifters muligheter gjennom FoU og forskning. Spørsmål og diskusjon.
Oberstløytnant Geir Engen, Forsvarsdepartementet. 

EDF – SINTEFs erfaringer og ambisjoner  i forkant av søknadsrunden 8. desember:
Spørsmål og diskusjon.
Trond Bakken, markedsdirektør for EU-forskning, SINTEF Digital.

10:30 - 10:45

Kaffe og mingling

10:45 - 12:00

MIDSECs strategi 2022: 
Nettverk og arena – hva, hvem hvorfor og hvordan?

Diskusjon ledet av styringsgruppen i MIDSEC 

 • Eirik Hovstein – Maritime Robotics AS,
 • Erik Dragset – Simpro AS,
 • Pål Hofstad – Ritek AS,
 • Ole K. Hovde, Foraas Områdesikring AS,
 • Arnt Otnes – SIFA AS,
 • Arvid Penna Steen – CNC Produkter AS,
 • Bjørn Damhaug – Fremtidens Industri AS

Aktuelle tema/aktivitet/prosjekt/bedriftsnettverk/arena:

 • Samfunnssikkerhet og beredskap – innovasjon- og prosjektideer.
 • Leveranser til Forsvaret – konsum. forbruksvarer og logistikk/transport.
 • Teknologiutvikling for fremtidens anskaffelser i Forsvaret. 

12:00

Lunsj

Slutt

Overnatting

Overnatting på Radisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim tilbys til kroner 1695,- .MIDSEC har holdt av et antall rom til denne prisen. De som ønsker overnatting må krysse av for dette i påmeldingsskjemaet. 

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager