Informasjonsseminar om eksportkontroll 2022

Torsdag

27.

januar

2022

Kl.

10:00

-

13:00

Digitalt / Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, 0153 Oslo.

Arrangør: UD

Kontaktperson:

Utenriksdepartementet inviterer bedrifter og næringsorganisasjoner til det årlige informasjonsseminaret om eksportkontrollen i Norge.

Hør fra Utenriksdepartementets eksportkontrollmyndighet om nyheter og informasjon om eksportkontroll som er viktig for din bedrift. Nytt av i år er at seminaret også strømmes digitalt, og at Nammo AS vil dele erfaringer fra sitt arbeid med eksportkontroll.

Det vil det være mulig med fysisk deltakelse i Marmorsalen dersom smittesituasjonen tillater det. Det er begrenset antall plasser. I tillegg vil seminaret bli strømmet i sin helhet digitalt.

Seminaret vil gi oppdatert informasjon om norsk eksportkontroll, om regelverket samt konkret og praktisk informasjon til bedrifter om å etterleve regelverket på best mulig måte. I tillegg vil det bli anledning til å lære fra Nammo AS som vil dele sine erfaringer fra arbeidet med eksportkontroll.  

Seminaret er åpent for bedrifter og næringsorganisasjoner, herunder ansatte på alle nivåer i bedrifter som berøres av eksportkontroll. Det vil også være mulighet til å snakke direkte med Utenriksdepartementet, Tolletaten og Politiets sikkerhetstjeneste som vil ha stands i foajeen både før og etter seminaret.  

Detaljert program for seminaret vil bli annonsert i starten av januar.

Meld din interesse for å delta på seminaret her.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager