Hvordan kan ny IKT gjøre Forsvaret bedre?

Tirsdag

8.

februar

2022

Kl.

08:30

-

10:30

Digitalt / Oslo militære samfunds lokaler, Myntgata 3, Oslo

Arrangør: FFI

Kontaktperson:

FFI-frokost: Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er nødvendig for Forsvarets operative evne. Samtidig har Forsvaret i dag delvis utdaterte IKT-løsninger. Hva kan vi gjøre med det?

FFI har nettopp publisert en rapport som gir råd om hvordan Forsvaret kan utnytte IKT for å løse sine oppgaver bedre og mer effektivt. Rapporten ser spesielt på militære operasjoner fordi dette er Forsvarets aller mest krevende oppgaver. Det som i størst grad skiller Forsvaret fra andre virksomheter.

Rapporten beskriver utviklingen innenfor fire teknologiområder innen IKT, som kan få vesentlig betydning for Forsvarets utvikling:

  • Automatisert analyse av informasjon
  • Skyteknologi
  • Femte generasjons mobilteknologi (5G)
  • Langtrekkende høyhastighetskommunikasjon

Under FFI-frokosten 8. februar vil to av forfatterne, Jan Erik Voldhaug og Ingar Bentstuen, gi eksempler på hvordan utviklingen innenfor disse områdene kan komme Forsvaret til gode.

– Vi vil beskrive mulige gevinster, men også utfordringer, risikoer og kostnader for Forsvaret. Basert på det vil vi legge fram noen anbefalinger vi mener kan gjøre Forsvaret bedre. Det dreier seg blant annet om strategiske veivalg, anskaffelse av nytt materiell, kompetanseutvikling og samarbeid med andre organisasjoner, sier forskningssjef Jan Erik Voldhaug.

Etter foredragene blir paneldebatt og mulighet til å stille forskerne spørsmål.

Paneldeltagere

  • Brigader Trond Nilsen, sjef ved Forsvarsstabens IKT-avdeling.
  • Flaggkommandør Trond Gimmingsrud, sjef Marinen
  • Oberst Jan Frederik Geiner, Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet 
  • Forskningssjef Jan Erik Voldhaug, Forsvarets forskningsinstitutt.
  • Sjefsforsker Ingar Bentstuen, Forsvarets forskningsinstitutt.

Arrangementet strømmes, og sendingen starter klokken 09:00.

Lenke til FFIs hjemmeside og påmeldingsskjema finner du her.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager