FSi frokostseminar: Programkonferanse Luftsystemer

onsdag

15.

februar

2023

Kl.

07:45

-

09:30

Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, Oslo

Påmeldingsfrist: 10. februar

Arrangør: FSi

Kontaktperson:

Norsk forsvarsindustri vokser kraftig og bidrar til nasjonal verdiskaping og beredskap, men hvordan sikre at Norge også i fremtiden fortsetter å utvikle verdensledende forsvarsteknologi? Fersk rapport fra Menon Economics lanseres 15. februar 2023.

Forsvarsindustrien har gjennom flere år hatt en positiv utvikling og vekst i Norge.  I 2021 omsatte industrien for over 23 milliarder kroner og bidro til over 14 000 arbeidsplasser i små og store bedrifter i hele landet.  En fersk ringvirkningsanalyse fra Menon Economics viser at forsvarsindustrien skaper store verdier.  Industrien bidrar med inntekter til staten som er langt høyere enn beløpet det norske forsvaret bruker på anskaffelser fra norske forsvarsbedrifter.

For at forsvarsindustrien skal kunne møte den økte etterspørselen som følge av krigen i Ukraina, og være i stand til å øke produksjonen når situasjonen krever det, må næringen ha tilgang på råvarer, komponenter, kompetanse og kapital, og omfanget av offentlige midler til forskning og utvikling må være tilstrekkelig til at det blir mulig for industrien å fortsette å henge med i det teknologiske kappløpet. Hvordan møter vi disse utfordringene for å opprettholde en forsvarsindustri som kan fortsette å bidra til nasjonal og allierte nasjoners sikkerhet og forsvarsevne, verdiskapning og høyteknologiske arbeidsplasser? 

Politikk, kroner og forsyningssikkerhet står på agendaen, og FSi ønsker hjertelig velkommen til frokost i Oslo Militære Samfund (OMS) i Myntgata 3, Oslo 1

Program:

07:45 Frokostservering

08:15 Torbjørn Svensgård, administrerende direktør i FSi, ønsker velkommen.  

08:20 Jonas Erraia i Menon Economics introduserer hovedfunnene i rapporten.  

08:40 Panelsamtale med Adm. dir. Eirik Lie, Kongsberg Defence and Aerospace, og Konsernsjef Morten Brandtzæg, NAMMO, Atle Sægrov, Radionor, Stortingsrepresentant Hårek Elvenes, Høyre og Stortingsrepresentant Nils-Ole Foshaug, Arbeiderpartiet. Samtalen modereres av Malene Grieg. 

09:15 Spørsmål fra salen og avrunding.

Frokost serveres fra kl. 07:45.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager