Forsvars- og beredskapsarbeid i et europeisk perspektiv

tirsdag

24.

mai

2022

Kl.

11:00

-

15:00

Kjøpmannsgata 12 , 7500 Stjørdal

Påmeldingsfrist: 23. mai

Arrangør: MIDSEC, Forsvarskoordinator Trøndelag, Næringsforeningen i Værnesregionen

Kontaktperson:

Bli med på seminar i Stjørdal 24. mai.

Russlands krig mot Ukraina aktualiserer eksisterende ordninger for å styrke europeisk forsvarsindustri. Hvordan skal trøndersk næringsliv forstå det Europeiske forsvarsmarkedet? Hvilke programmer kjører EU? Hva kan det Europeiske forsvarsfondet (EDF) innebære av muligheter for oss? Hvordan må man gå frem for å komme i inngrep?

Det å forstå disse mekanismene og programmene kan gi trønderske bedrifter nye muligheter i tiden som kommer.

For å øke kompetansen hos trønderske bedrifter, inviterer Næringsforeningen i Værnesregionen, MIDSEC og Forsvarskoordinator Trøndelag til seminar i Stjørdal 24. mai 11:00 – 15:00. Sted: Kjøpmannsgata 12, møterom Stjørdalens tak hos Proneo.

Program

11:00 – 11:30: Innledninger fra Forsvarskoordinator, Næringsforeningen i Værnesregionen og MIDSEC

11:30 – 12:30: Lunsj hos Quality Hotel

12:30 – 13:15: Terje Nylund, FSi: EDF-erfaringer sett fra FSi og industriens side. Rollen til FSi i en internasjonal sammenheng.

Terje Nylund, seniorrådgiver hos FSi – Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening som er en uavhengig og selvstendig interesseorganisasjon for industri-, leverandør-, og kompetansevirksomheter som har forretningsmessige interesser knyttet til leveranser av produkter, varer og tjenester mot markeder innenfor forsvar-, sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt. Terje har også flere års erfaring fra Forsvaret og Forsvarets materialanskaffelser, FMA.

13:20 – 14:05: Linda Cathrine Hald: Forsvars- og beredskapsarbeid. Finansieringsmuligheter fra Horisont Europa.

Linda Hald har nettopp startet som EU-rådgiver hos FI. Linda har lang erfaring med mobilisering og gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjekt fra SINTEF og NTNU. Linda skal fremover jobbe med internasjonalisering av trønderske bedrifter.

14:10 – 14:55: Stein Ivar Mona: Praktiske råd og gode hjelpere på veien

Stein Ivar Mona arbeider til daglig på næringsseksjonen i Trøndelag fylkeskommune. Han er opprinnelig historiker, men har over 16 års erfaring fra forskjellige stillinger i Brussel, ikke minst fra Trøndelagskontoret, og kjenner systemet fra innsiden.

14:55 – 15:00: Avrunding

Under seminaret blir det også lunsjbuffet hos Quality Hotel.

Meld deg på her!

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager