FMA – informasjonsdag for program MIME

torsdag

28.

september

2023

Kl.

09:00

-

15:00

FSi/NHO, Middelthunsgt 27, Majorstua, Oslo

Arrangør: FMA

Kontaktperson:

En rekke investeringsprosjekter innen kampnær IKT er samlet  i et program som FMA kaller Mime, og som gjennomføres i regi av Forsvarsmateriell og Forsvaret. Men det er ikke utelukkende investeringsprosjekter i programmet. Mime skal modernisere informasjons- og kommunikasjonssystemene for taktisk ledelse i Forsvaret, og FMA omtaler dette som «kampnær IKT». Ved Mimes avslutning i 2030 skal norske styrker ha en taktisk informasjonsinfrastruktur med funksjonalitet som sikrer vesentlig økt handlingsrom sett i forhold til situasjonen i 2018. Dette gjelder gjennomføring av fellesoperasjoner nasjonalt og i samvirke med NATO og allierte, samt i totalforsvarsrammen.

For å sikre at potensielle leverandører av produkter og tjenester innen Mimes portefølje får informasjon om fremtidige leveranser i programmet og et bilde av hvor de kan bidra, arrangerer FMA en industridag som er åpen for alle som ønsker å komme i dialog om leveranser. Sammen med FSi (Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening) inviterer FMA til en informasjonsdag om program Mime den 28. september 2023 i NHOs lokaler på Majorstuen i Oslo. Målsetningen med dagen er å gi informasjon om muligheter på kort og lengre sikt, samt å initiere en senere 1:1-dialog med leverandører av relevante produkter og tjenester.

Påmelding og detaljert program kommer her i løpet av kort tid.

Del aktivitet:

Kontakt:
Ebbe Deraas
Cluster Manager